Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

corona-update : coronamaatregelen erediensten onevenredig met doel, zo oordeelt Raad van State

In een arrest van 8 december 2020 (nr. 249.177) heeft de Raad van State een oordeel geveld over de coronamaatregelen van de overheid inzake de uitoefening van eredienst. In deze zaak voor de Raad vorderden de verzoekende partijen bij uiterst dringende noodzakelijk (‘udn’) een wijziging van de coronamaatregelen met betrekking tot de erediensten. De Raad van State beveelt in haar arrest bij wijze van voorlopige maatregel aan de Belgische Staat om het ministerieel besluit van 28 oktober te wijzen. Het arrest is uniek omdat de Raad van State de coronamaatregelen van de federale overheid een halt toeroept. Dit is zeer uitzonderlijk.

Lees verder

Het verslag van een deskundige moet afdoende worden gemotiveerd in een gunningsverslag

Op 31 juli 2020 heeft de Raad van State bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing bevolen van de beslissing van de Stad Oostende om een casino-vergunning te verlenen aan de NV Infiniti Gaming Knokke (RvS nr. 248.100). De Raad oordeelde dat een summiere weergave van een deskundigenverslag in een gunningverslag onvoldoende is om te voldoen aan de motiveringsplicht die op de overheid rust.

Lees verder

Bestuursdecreet overleeft grotendeels grondwettigheidstoets door het Grondwettelijk Hof. Het Hof brengt slechts één kleine correctie aan voor wat betreft de openbaarheid van bestuur.

In het arrest nr. 43/2020 van 12 maart vernietigt het Grondwettelijk Hof enkel de bepalingen II.34, 4°, en II.36, 3° (= milieu-informatie), van het Vlaamse Bestuursdecreet van 7 december 2018 in zoverre zij niet bepalen dat de daarin neergelegde uitzonderingsgronden op de openbaarheid van bestuur slechts kunnen worden aangevoerd zolang de mogelijkheid bestaat om een strafsanctie of een administratieve sanctie op te leggen. Het Hof oordeelt dat er een schending is van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel omdat er geen beperking van de uitzondering in de tijd is voorzien.  

Lees verder
RSS
123456

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven