Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Grondwettelijk Hof buist de Vlaamse Overheid met betrekking tot de eindtermen in het secundair onderwijs.

In het arrest nr. 82/2022 van 16 juni 2022 vernietigt het Grondwettelijk Hof de bijlagen 1 tot 7 van het decreet van 12 februari 2021, die de nieuweeindtermen bevatten, alsook de artikelen 2, 3 en 4 van dat decreet, die er onlosmakelijk mee zijn verbonden. Volgens het  Grondwettelijk Hof zijn die eindtermen dermate omvangrijk en gedetailleerd, dat zij kenmerken vertonen van een volledig onderwijsprogramma, waardoor zij een fundamentele belemmering kunnen vormen voor de verwezenlijking van het eigen pedagogisch project van scholen. De bestreden eindtermen schenden artikel 24, § 1, van de Grondwet, dat de inrichtende machten van onderwijs het recht waarborgt om een eigen pedagogisch project te bepalen en de realisatie ervan na te streven. Het Hof handhaaft evenwel de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot en met het schooljaar 2024-2025. Eerder had het Grondwettelijk Hof wel de vordering tot schorsing verworpen in het arrest 113/2021 van 22 juli 2021.

Lees verder

Nieuw ‘stikstofarrest’ Raad van State

In een arrest van 3 december 2021 vernietigt de Raad van State het Besluit van de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 17 juli 2019 houdende nuttigverklaring van de ruilverkaveling Gooik. De reden ligt deels aan de wijze waarop de overheid tot een beoordeling stikstofimpact komt. De Raad is niet overtuigd van wetenschappelijke deugdelijkheid van de stikstofimpactbeoordeling. 

Lees verder

D&B-Overeenkomst ondertekend voor de Wielerbaan van Heusden-Zolder

Op vrijdag 11 december 2021 werd de Design- en Buildovereenkomst afgesloten voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe Vlaamse Wielerbaan in Heusden-Zolder. De werken zijn onmiddellijk opgestart. Vanaf de zomer 2023 kunnen er rondjes gereden worden op de wielerbaan en gesport op de velden voor zaalsporten op het middenplein.

Lees verder
RSS
1345678910Laatste

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven