Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

onderscheid tussen een aanbesteding en offerteaanvraag voor wat betreft schadevergoeding schendt het gelijkheidsbeginsel niet

SuperUser Account
/ Categories: Overheidsopdrachten
Indien een aanbesteding onterecht aan een inschrijver niet is toegewezen, voorziet artikel 15 van de Overheidsopdrachtenwet in een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Deze regel geldt niet voor offerteaanvragen. Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 173/2011 van 10 november 2011 geoordeeld dat dit onderscheid geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel. Bij een aanbesteding geldt immers enkel de prijs als gunningscriterium; bij een offerteaanvraag gelden er meer criteria. Om die reden kan een rechter niet met dezelfde zekerheid vaststellen of de opdracht aan een andere inschrijver had moeten zijn toegekend. Het verschil in behandeling tussen een aanbesteding en een offerte is derhalve pertinent en redelijkerwijze verantwoord.
Vorig artikel Doktersvennootschap : tuinkamer en zwembad niet aftrekbaar
Volgend artikel Intercalaire intresten toch in maatstaf van heffing

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.