Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Het gemeentewegendecreet: een ware aardverschuiving in het wegenlandschap

Het gemeentewegendecreet: een ware aardverschuiving in het wegenlandschap

Dirk De Keuster
/ Categories: Lokale besturen

Een eerste belangrijke vernieuwing betreft het toepassingsgebied van het decreet. Het decreet is van toepassing op alle gemeentewegen. Dit betekent dat er komaf wordt gemaakt met het traditionele onderscheid tussen “gewone” gemeentewegen en buurtwegen. Een gemeenteweg wordt voortaan beschreven als “een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond”.

Als uitgangspunt stelt het decreet dat de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer van de gemeentewegen. De gemeenteraad beslist autonoom over de vergunningsaanvragen en is hiertoe niet gebonden door het college van burgemeester en schepenen. Toch wordt op dit “laatste woord” van de gemeente door het decreet toezicht voorzien. Dit toezicht heeft vorm gekregen door de creatie van een georganiseerd administratief beroep uit tegen de beslissingen van de gemeenteraad. Dit is een van de belangrijkste nieuwigheden van het decreet. Het gaat om een annulatieberoep bij de Vlaamse Regering. Dit beroep heeft schorsende werking.
Voortaan zal deze beroepsprocedure dus eerst verplicht moeten worden doorlopen alvorens men naar de Raad van State kan trekken. Deze vernieuwing is duidelijk een bevestiging van de autonomie en de bevoegdheid van de gemeenten. Deze autonomie brengt echter ook nadelen met zich mee, in die zin dat indien de gemeenteraad zou nalaten tijdig een beslissing te nemen, de gemeente van rechtswege een éénmalige vergoeding van 5000 euro verschuldigd zal zijn aan de vergunningsaanvrager.

Verder bevat het decreet nog een arsenaal aan andere wijzigingen. Deze hebben betrekking op: het beheer van de gemeentewegen, de verjaring, mogelijkheid tot onteigening, waardevermeerderingen en -verminderingen, etc.

We kunnen dus besluiten dat de gemeenten door dit nieuwe decreet zowel meer als minder bevoegdheid krijgen.

 

Vorig artikel Stad Antwerpen lanceert op 13 augustus 2019 een unieke tool om 150.551 bouwdossiers online te raadplegen
Volgend artikel Verschillende tariefzones voor parkeerretributies toegelaten door het Hof van Beroep te Gent.

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.