Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Raad van State veroordeelt FAVV tot  2 x 3750 euro schadevergoeding in herstel aan GAIA
Dirk De Keuster
/ Categories: Voedselveiligheid

Raad van State veroordeelt FAVV tot 2 x 3750 euro schadevergoeding in herstel aan GAIA

In de beide arresten gaat de Raad van State verder dan de loutere één euro morele schadevergoeding: 

"Het morele nadeel werd deels door het vernietigingsarrest zelf hersteld. De verzoekende partij zet in haar laatste memorie op aannemelijke wijze uiteen dat zij een schade heeft geleden die groter is dan de symbolische één euro. Het gaat immers om de aantasting van één van haar fundamentele doelstellingen, waartegen zij daadwerkelijk is opgekomen in allerlei campagnes en juridische acties."

Ook een deel van de campagnekosten worden mee in aanmerking genomen:

"De campagnekosten betreffende de strijd van de verzoekende partij tegen het onverdoofd slachten kunnen niet in hun geheel ten laste van het FAVV worden gelegd, doch slechts voor het deel dat aan deze zaak is verbonden."

De erkenning van de strijd tegen onnodig dierenleed door de Raad van State kan alleen maar toegejuichd worden.

 

Vorig artikel Grondwettelijk Hof herstelt recht van burgers om op treden namens de gemeente of de provincie. Milieustakingsvorderingen kunnen weer.
Volgend artikel Arrest Grondwettelijk Hof 17 oktober 2019 – nr. 146/2019 – leveringsbeperking voor geneesmiddelenverdelers is strijdig met het vrij verkeer van goederen
Print
272

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.