Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Dirk De Keuster
/ Categories: Ruimtelijke ordening

Geen overeenkomsten over RUP's !

De Raad van State stelt in het arrest vast dat de gemeente in 2014 een verbintenis is aangegaan met een private ontwikkelaar om in het parkgebied van de ‘Vijverhof’ een bouwproject van appartementen op te starten.
De Raad is van oordeel dat de gemeente zwaar is tekortgeschoten aan haar verplichtingen die volgen uit het VCRO met betrekking tot de objectiviteit van het openbaar onderzoek. Artikel 1.1.4 VCRO stelt immers dat de plannende overheid de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar moet afwegen. Dit houdt onder meer de verplichting in om een openbaar onderzoek te organiseren en de ingediende bezwaren met gepaste zorgvuldigheid en objectiviteit te onderzoeken.


Het argument van verwerende partij dat het totaalconcept een reeks voordelen van algemeen belang zou opleveren, werd door de Raad niet weerhouden.
 

Vorig artikel Arrest Grondwettelijk Hof 17 oktober 2019 – nr. 146/2019 – leveringsbeperking voor geneesmiddelenverdelers is strijdig met het vrij verkeer van goederen
Volgend artikel Grondwettelijk Hof vernietigt bepaling uit de Codextrein over landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Print
291

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.