Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Nieuwe Europese drempels inzake overheidsopdrachten

Nieuwe Europese drempels inzake overheidsopdrachten

Dirk De Keuster
/ Categories: Overheidsopdrachten

De volgende drempelbedragen (excl. BTW) zullen van toepassing zijn:


Overheidsopdrachten (Klassieke sectoren)
• Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
• Opdrachten voor leveringen en diensten (voor decentrale overheid): 214.000 euro (i.p.v. 221.000 euro)
• Opdrachten voor leveringen en diensten (voor centrale overheid): 139.000 euro (i.p.v. 144.000 euro)
• Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro (is onveranderd gebleven)


Overheidsopdrachten (Speciale sectoren)
• Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
• Opdrachten voor leveringen en diensten: 428.000 euro (i.p.v. 443.000 euro)
• Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 1.000.000 euro (is onveranderd gebleven)


Overheidsopdrachten (Defensie en veiligheid)
• Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
• Opdrachten voor leveringen en diensten: 428.000 euro (i.p.v. 443.000 euro)


Concessies
• Concessies voor (openbare) werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
• Concessies voor diensten: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)

 

Als gevolg van deze herziening zullen ook de drempelbedragen vermeld in de Belgische regelgeving aangepast dienen te worden. 

Vorig artikel Grondwettelijk Hof vernietigt bepaling uit de Codextrein over landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Volgend artikel Uitzondering in het overheidsopdrachtenrecht voor arbitrage, bemiddeling en juridische diensten blijft overeind (zie artikel 28, §1, 3° en 4° van de Overheidsopdrachtenwet).

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.