Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Fiscale Bazooka krijgt minder vuurkracht

SuperUser Account
/ Categories: Vastgoedfiscaliteit
De regering Di-Rupo heeft van de strijd tegen de fiscale faude een belangrijke bron van nieuwe inkomsten gevonden. De strijd moet 720 miljoen Euro opleveren op jaarbasis. Een eerste maatregel betrof de invoering van een nieuwe zogenaamde antimisbruikbepaling in. Met deze nieuwe antimisbruikbepaling zou de administratie de rechtshandeling kunnen herkwalificeren indien die plaatsvindt op grond van fiscale overwegingen, wat kan doen vermoeden dat die verrichting als hoofddoel belastingontwijking heeft. Er wordt dus een vermoeden van belastingontwijking ingesteld dat de belastingplichtige dan kan weerleggen: hij moet bewijzen dat de rechtshandeling hoofdzakelijk is ingegeven door andere motieven dan belastingontwijking. Het is ook niet langer nodig dat de juridische gevolgen van de nieuwe kwalificatie dezelfde zijn als die van de oorspronkelijke rechtshandeling. Deze nieuwe bepaling hield een omkering in van de bewijslast en stuitte dan ook op terechte kritiek onder meer van de Raad van State. In de Tijd van 9 februari verscheen een artikel met als titel: " Fiscale Bazooka krijgt minder vuurkracht ". De anti-misbruik bepaling zou worden aangepast. Volgens prof. Luc De Broe houdt deze aanpassing in dat de belangplichtige nog steeds de weg van de minst belaste weg mag volgen. De fiscus moet een dubbel bewijs hebben vooraleer een fiscale constructie te kunnen aanpakken. Ze moet aantonen dat de belastingplichtige een fiscaal voordeel heeft dat in strijd is met de belastingwetgeving én dat het om een constructie gaat waarvan het motief fiscale ontwijking is.
Vorig artikel verjaringstermijn voor burenhinder gelijk aan deze voor buitencontractuele aansprakelijkheid
Volgend artikel Nieuwe regels inzake watertoets

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.