Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Grondwettelijk Hof vernietigt bepaling uit de Codextrein over landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Artikel 94 van de Codextrein verduidelijkte dat in ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ wel bebouwing mogelijk is  op voorwaarde dat het aangevraagde landschappelijk inpasbaar is in het gebied. (artikel 5.7.1 VCRO). De rechtspraak stelde zich daaromtrent tot dan toe erg terughoudend op. De Codextrein trachtte deze interpretatie te versoelen. Bij arrest nr. 145/2019 dd. 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof deze regeling vernietigd.

 

Lees verder

Geen overeenkomsten over RUP's !

De Raad van State vernietigde in het arrest nr. 245.537 op 26 september 2019 het besluit van 26 september 2016 van de gemeenteraad van de gemeente Boechout tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vijverhof’.

Lees verder
RSS
12345

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.