Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Raad van State schorst verplaatsingsbevel nutsvoorzieningen

De Raad van State schorst met zijn arrest nr. 235.747  van 13 mei 2022 de tenuitvoerlegging van de bevelen die De Werkvennootschap op 13 december 2021 aan de nv Proximus en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW of Farys) heeft gegeven om hun nutsleidingen te verplaatsen, in het kader van de werken tot ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen, tegen 1 januari 2023. De Raad van State is van oordeel dat de opgelegde verplaatsingstermijn op het eerste gezicht niet met de nodige zorgvuldigheid is bepaald, en niet redelijk is.

Lees verder

Nieuw ‘stikstofarrest’ Raad van State

In een arrest van 3 december 2021 vernietigt de Raad van State het Besluit van de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 17 juli 2019 houdende nuttigverklaring van de ruilverkaveling Gooik. De reden ligt deels aan de wijze waarop de overheid tot een beoordeling stikstofimpact komt. De Raad is niet overtuigd van wetenschappelijke deugdelijkheid van de stikstofimpactbeoordeling. 

Lees verder
RSS
1345678910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.