Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

De Koning kan een ‘éminence grise’ aanstellen om te “lijmen” én zo de formatie te deblokkeren

Dit land heeft zeer dringend nood aan een nieuwe regering. De kredietwaardigheid van België zou zelfs onder druk komen te staan wegens politieke instabiliteit ten tijde van de corona crisis. Ondanks het akkoord tussen PS en NVA dreigt de regeringsvorming opnieuw mis te lopen. Het VBO stelt voor op een beroep te doen om een persoon buiten de politiek. Dit  lijkt een verstandige keuze op dit moment. De Koning is hiertoe in elk geval gemachtigd. Er stelt zich geen enkel grondwettelijk probleem.

Lees verder

Avondklok opgelegd door de Antwerpse Gouverneur is niet strijdig met de individuele vrijheden. Opvolging blijft wel noodzakelijk - update

In de Politieverordening van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 (hierna “Politieverordening”) heeft de Antwerpse Gouverneur onder meer een avondklok ingesteld tussen 23.30 en 06.00. Enkel essentiële verplaatsingen blijven in die tijdspanne nog toegelaten. Daarnaast besliste de Gouverneur ook nog tot enkele andere restricties die verder gaan dan de federale maatregelen waaronder een algemene mondmaskerverplichting op publiek toegankelijke plaatsen, verplichting tot telewerk, beperking op de horeca, … Hier en daar gaan er stemmen op die stellen dat deze maatregelen strijdig zouden zijn met onze grondrechten. We gaan dieper in op deze discussie en stellen vast dat deze maatregelen in de huidige coronacontext de toets aan deze grondrechten kunnen doorstaan.

Lees verder

Raad van State treedt (voorlopig) niet op tegen Corona-maatregelen - update : Raad van State blijft rechtspraak trouw

Er zijn reeds een aantal schorsingsvorderingen ingesteld bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen bepaalde Corona-maatregelen of het uitblijven van bepaalde versoepelingen. De Raad van State houdt de deur (voorlopig) dicht en wijst deze allemaal af. Ook de beroepen tegen het vervroegd sluitingsuur voor nachtwinkels én de "Antwerpse" maatregelen  (verbod op waterpijp, avondklok, ...) werden allemaal afgewezen.

Lees verder
RSS
First567810121314Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.