Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Het Prorogation-arrest van de Supreme Court van 24 september 2019 is ook voor onze rechtspraktijk relevant.

In het arrest van het Britse Hooggerechtshof naar aanleiding van de beslissing van eerste minister Boris Johnson om het parlement met 5 weken naar huis te sturen in voorbereiding van de troonrede (= beslissing tot “prorogation”) staan een aantal interessante rechtsbeginselen die evenzeer in onze rechtsorde gelden. Een Belgische rechter zou op basis van dezelfde principes dan ook tot dezelfde conclusie kunnen gekomen zijn. We zetten deze principe even op een rijtje.

Lees verder

Grondwettelijk Hof herstelt de wet op het taalgebruik in gerechtszaken

Het Grondwettelijk Hof vernietigt in het arrest nr. 120/19 van 19 september 2019 het artikel 40, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals vervangen bij artikel 5 van de wet van 25 mei 2018  tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde. Het Hof fluit hiermee justitieminister Koen Geens terug die de rechter enkel nog de mogelijkheid wilde geven om in te grijpen wegens inbreuken op de taalwetgeving indien één van de partijen dit vraagt én niet meer ambtshalve. Op die manier wilde Geens het mogelijk maken voor franstaligen om in onderling akkoord  procedures in het Frans te voeren voor rechtbanken in het Nederlandse taalgebied. De ééntaligheid van de rechtspleging in de taalgebieden werd door het Grondwettelijk Hof op die manier hersteld.

Lees verder
RSS
First567810121314Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.