Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Reparatie-KB overheidsopdrachten en concessies gepubliceerd

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het Reparatie-KB overheidsopdrachten en concessies gepubliceerd met als klinkende titel het "Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies"

Lees verder

Overdracht zakelijk recht is een overheidsopdracht indien teveel voorwaarden worden opgelegd

In twee arresten van 30 november 2017 (arresten 240.043 en 240.044) oordeelde de Raad van State dat twee procedures voor de aanduiding van een private partner waarmee een PPS-overeenkomst zou worden afgesloten waarbij een zakelijk recht wordt toegekend voor de ontwikkeling van een woonwijk op risico van de private partner, wel degelijk kwalificeren als een overheidsopdracht. De Raad schorste om die reden de beslissing tot niet-selectie in een toewijzingsprocedure buiten de werkingssfeer van de overheidsopdrachten.

Lees verder

Charter betreffende de toegang van KMO's tot overheidsopdrachten goedgekeurd

De Minsterraad keurde op 19 januari 2018 het ontwerp van Charter betreffende de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten goed. De centrale doelstelling van dit charter is het aantal KMO’s dat deelneemt aan overheidsopdrachten te verhogen. Overheidsopdrachten moeten toegankelijk worden en zijn voor elke ondernemingsgrootte, dus ook KMO’s. Studies tonen immers aan dat micro- en kleine ondernemingen ondervertegenwoordigd zijn. Het charter wenst dit onevenwicht recht te trekken en elke onderneming gelijke kansen te bieden.

Lees verder
RSS
First89101113151617Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.