Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Het Vlaams Huurdecreet

De Vlaamse Regering heeft in de laatste ministerraad voor het zomerreces het ontwerp van huurdecreet goedgekeurd. Dit betreft het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, namelijk het Vlaams Huurdecreet.

Het Vlaams Huurdecreet zal in werking treden op 1 september 2018, met uitzondering van artikel 38 (Huurwaarborg) en artikel 76, tweede lid (Artikel 10 – waarborg van de Wet van 20 februari 1991 met betrekking tot huishuur), die in werking zullen treden op de datum die de Vlaamse Regering bepaalt.

Lees verder

Aan de slag met de nieuwe reglementering op de overheidsopdrachten

Velen stelden zich de afgelopen weken de vraag of 30 juni 2017 als datum voor de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering overheidsopdrachten wel haalbaar was. Sinds afgelopen dinsdag 27 juni, is hierover geen twijfel meer: met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot wijziging van de algemene uitvoeringsregels, is de laatste horde genomen.

Dit betekent dat alle opdrachten die vanaf 30 juni 2017 worden bekendgemaakt of waarvoor een uitnodiging tot indiening van een aanvraag tot deelneming of offerte wordt uitgestuurd, onderhevig zijn aan de nieuwe reglementering op de overheidsopdrachten.

Lees verder

KB Uitvoering overheidsopdrachten gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2017 is het langverwachte KB Uitvoering overheidsopdracht verschenen. Het koninklijk besluit van 22 juni 2017 wijzigt het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Lees verder
RSS
First89101113151617Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.