Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

De aansprakelijkheid van de architect voor het bouwbudget

De VRT stopte haar samenwerking met het architectenteam “Robbrecht & Daem, Dierendonckblancke, VK en Aurup” voor het nieuwe omroepgebouw wegens budgetoverschrijding. De VRT had het gebouw op 122 miljoen euro begroot. De goedkoopste offerte bedroeg 186 miljoen euro.

Lees verder

Nieuwe Europese drempels inzake overheidsopdrachten

Vanaf 1 januari 2020 (zie PB L 279, 31 oktober 2019) ) zullen er nieuwe Europese drempels van kracht zijn ten aanzien van overheidsopdrachten, zowel voor werken als voor leveringen en diensten.


De bedragen zullen opvallend lager liggen en zullen gelden voor een periode van 2 jaar. Er is immers een daling van ongeveer 3,5%. De belangrijkste drempels van 5.548.000 voor werken én 221.000 euro voor leveringen en diensten in de klassieke sectoren dalen naar respectievelijk 5.350.000 euro en 214.000 euro.
 

Lees verder

Grondwettelijk Hof vernietigt bepaling uit de Codextrein over landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Artikel 94 van de Codextrein verduidelijkte dat in ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ wel bebouwing mogelijk is  op voorwaarde dat het aangevraagde landschappelijk inpasbaar is in het gebied. (artikel 5.7.1 VCRO). De rechtspraak stelde zich daaromtrent tot dan toe erg terughoudend op. De Codextrein trachtte deze interpretatie te versoelen. Bij arrest nr. 145/2019 dd. 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof deze regeling vernietigd.

 

Lees verder
RSS
First1112131416181920Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.