Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Arrest Grondwettelijk Hof 17 oktober 2019 – nr. 146/2019 – leveringsbeperking voor geneesmiddelenverdelers is strijdig met het vrij verkeer van goederen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in een arrest van 17 oktober 2019 artikel 3, 2° van de wet van 7 april tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. Het bestreden artikel bepaalde dat een groothandelaar-verdeler van geneesmiddelen in beginsel niet mag leveren aan een gewone groothandelaar, noch rechtstreeks mag exporteren.

Lees verder

Raad van State veroordeelt FAVV tot 2 x 3750 euro schadevergoeding in herstel aan GAIA

In de arresten nrs. 241. 785 en 241.786 van 14 juni 2018 vernietigde de Raad van State op verzoek van de vzw GAIA de erkenningen die het FAVV had verleend aan de tijdelijke slachtvloeren te Genk en te Beringen.
Op grond van artikel 11bis van de RvS-wet vorderde de vzw GAIA in beide gevallen een schadevergoeding tot herstel (resp. 26.000 en 24.000 euro). De Raad van State kent in zijn arresten nrs. 245.785 en 245.786 van 24 oktober 2019 in elk van beide gevallen een forfaitaire vergoeding van 3.750 euro toe, die zowel de morele als de materiële schade dekt.

Lees verder
RSS
123578910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.