Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Amsterdam wil de bouw van 9 scholen in een keer gunnen met innovatiepartnerschap

De gemeente Amsterdam wil de nieuwbouw van 9 scholen laten gebeuren via een innovatiepartnerschap (IPS). De scholen dienen te liggen op Strandeiland, een van meerdere kunstmatige eilanden in het Ijmeer. Momenteel zit voornoemd project in een vroege fase. Een online marktconsultatie over het IPS scholen is gepland op 9 april 2021. De voorziene tijdlijn voor de bouw van alle scholen is 2025-2040. De eerste woningen op het eiland zijn gepland voor oplevering in 2025. Men streeft ernaar het eiland uitstootvrij en energieleverend te maken.

Lees verder

Stikstof-arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan verregaande gevolgen hebben

De binnenlandse pers bericht de laatste dagen regelmatig over het “Vlaamse stikstofarrest”. Zo kopt de Standaard op 26 februari 2021 “Rechter schiet Vlaams stikstofbeleid aan flarden”. De Tijd houdt het op “Rechtbank dwingt Vlaamse regering tot strenger stikstofbeleid”. De Vlaamse minister van Omgeving Demir wordt geciteerd in het Belang van Limburg: “Arrest megastal Kortessem bewijst nood aan nieuwe stikstofregeling”; nog voor de zomer zou er met inspraak van de bevolking een nieuw plan komen.

Lees verder

Cassatie bevestigt : gunning overheidscontract of -opdracht met miskenning van de vrije mededinging maakt tot stand gekomen overeenkomst absoluut nietig

Een recent gepubliceerd Cassatie-arrest dd. 22 januari 2021 met mogelijks verstrekkende gevolgen voor de gunning van overheidsopdrachten grijpt de aandacht. Het arrest C.19.0303.N – Proximus nv versus Interkabel Vlaanderen cvba stelt dat de appelrechters hun beslissing (Antwerpen 18 december 2017) om de in het geding zijnde concessieovereenkomst voor diensten niet te vernietigen niet naar recht verantwoorden en dit wegens de afwezigheid van zowel een nuttige marktbevraging als van een dwingende reden van algemeen belang die zich tegen vernietiging zou verzetten. De overeenkomsten met miskenning van de mededinging waaronder het overheidsopdrachtenrecht zijn niet langer onaantastbaar.

Lees verder
RSS
First2345791011Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.