Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Het nieuwe regeerakkoord: overheidsopdrachten cruciaal in relanceplan

Dirk De Keuster
/ Categories: Nieuws

Het nieuwe regeerakkoord van 30 september 2020 stelt een ‘relance- en transitieplan’ voor België voorop. Na een bespreking van de uitdagingen waar ons land voor staat, wordt onder titel II, ‘Een welvarend land’, een plan voorgesteld dat ‘ons land een electroschok moet geven’. In het akkoord worden overheidsopdrachten als een cruciaal instrument voor deze plannen genoemd.

Vooraleerst spreekt men over de verbetering van de overheidsopdrachten: sociaal, milieuvriendelijk, transparant en effectief. De aanpassing van de wetgeving rond overheidsopdrachten wordt expliciet in het vooruitzicht gesteld. De verwijzing naar de sociale en milieuaspecten hoeft niet te verbazen en kadert in een Europese trend om overheidsopdrachten te gebruiken om beleid te voeren en gedrag te beïnvloeden inzake klimaat en duurzame ontwikkeling (dit sluit ook aan bij de SDG’s, de Sustainable Development Goals van de VN). De formateurs verwijzen echter ook expliciet naar het voorkomen van beroepen en vertragingen.

De wetgeving inzake overheidsopdrachten komt ook ter sprake binnen het thema ‘overheid en ambtenarenzaken’. Binnen een plan tot ‘afbouw van de administratieve lasten voor de burger en de ondernemingen’ spreekt men over ‘het implementeren van snellere vergunningsprocedures en smart contracts’. Het is duidelijk dat deze regering na de wijziging van het overheidsopdrachtenrecht in 2016 opnieuw over veranderingen spreekt. Of deze plannen een substantiële koerswijziging zullen betekenen ten opzichte van reeds bestaande trends, zal nog moeten blijken.

Vorig artikel Casino-project Middelkerke voorgesteld
Volgend artikel Raad van State oordeelt: voetbalzone Club Brugge in GRUP te groot
856

Documents to download

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven