Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Eerste keer schorsing covid-19 maatregel door Raad van State

Eerste keer schorsing covid-19 maatregel door Raad van State

Dirk De Keuster
/ Categories: Nieuws

Prostitutie werd dit voorjaar - net als vele andere economische activiteiten – verboden bij koninklijk besluit in het kader van de bestrijding van het coronavirus. In juni echter werden de coronamaatregelen versoepeld en kon ook deze activiteit weer aanvangen. Door de opgemerkte activiteit van het virus in de hoofdstad deze laatste weken, kwam er opnieuw een vraag naar strengere maatregelen. Deze keer riep het federale niveau op tot acties op provinciaal niveau, waarna in Brussel een verordening van de Burgemeester van 28 september tot stand kwam die prostitutie opnieuw verbiedt. De verordening vermeldt de zorgwekkende situatie in Brussel en verbiedt prostitutie onder andere stellende dat deze activiteit een verhoogd risico op besmetting met zich meebrengt.

Een van de verzoekers geeft aan de enige bron van inkomsten te hebben uit prostitutie en deze activiteiten niet te kunnen verplaatsen naar een andere gemeente. De Raad besluit hierover dat de hoogdringendheid is aangetoond. De Raad van State stipt nadien aan dat artikel 121 van de Nieuwe Gemeentewet toelaat om op gemeentelijk vlak regels aan te nemen inzake prostitutie indien deze tot doel hebben de goede zeden of de openbare orde te vrijwaren. Ten deze heeft de verordening van de Burgemeester echter een ander doel, namelijk de volksgezondheid, waardoor deze strijdig is met de hogere norm. Overigens, aldus de Raad, tonen de stukken in het administratief het verband tussen prostitutie en de heropflakkering van het virus niet aan.

Het arrest us opvallend omdat tot nu toe de Raad van State alle andere vorderingen tegen corona-maatregelen had afgewezen. Bovendien maakt de Raad van State wel degelijk een koppeling tussen de verboden activiteit en de heropvlakkering van het virus. De federale overheid zal dus alle corona-besluiten afdoende moeten motiveren en aantonen dat er wel degelijk een band is tussen de maatregel en de verspreiding van het virus.

Vorig artikel update corona : nieuw ministerieel besluit, overmacht en onvoorzienbare omstandigheden
Volgend artikel Schaf uitzondering op de wetgeving overheidsopdrachten voor kant en klare programma's ten voordele van de VRT, af.

Documents to download

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven