Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Inschrijver op overheidsopdracht moet bij inschrijving niet altijd voldoen aan alle voorwaarden voor uitvoering ervan (Hof van Justitie – zaak C-295/20 van 8 juli 2021)

In Litouwen schreef een onderneming zich in op een overheidsopdracht voor afvalverwerking. Overwegende dat de precieze verwerkingstaken nog niet vast lagen, oordeelde het Hof van Justitie dat een uitsluiten van de onderneming wegens het niet beschikken over een vergunning vereist bij uitvoering van de opdracht, niet conform Unierecht is gebeurd.

Lees verder

Hof van Justitie spreekt zich uit over maximumwaarde raamovereenkomsten bij overheidsopdrachten (HvJ C-23/20 van 17 juni 2021)

 In de zaak Simonsen &Weel A/S tegen Region Nordjylland en Region Syddanmark stelde de Deense commissie voor aanbestedingsgeschillen (Klagenaeven for Ubud) een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie. De vraag betreft de uitlegging van artikel 18, lid 1, artikel 33 en artikel 49 van Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten alsook deel C van bijlage V; en artikel 2 quinquies, lid 1, a) van Richtlijn 92/13 over aanbestedingen in de sector water/energie/vervoer/telecommunicatie. In casu gaat het over een raamovereenkomst omtrent “de aankoop van apparatuur voor sondevoeding ten behoeve van instellingen en patiënten die thuiszorg ontvangen.

Lees verder

Raad van State herhaalt : prijsonderzoek verplicht bij overheidsopdrachten en neerslag moet terug te vinden zijn in het gunningsverslag

In een zaak van NV Taxi Hendriks Antwerpen tegen het Vlaamse Gewest, vordert eerstgenoemde voor de Raad van State de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) van de (tenuitvoerlegging van de beslissingen tot) gunning van 4 percelen inzake personenvervoer ten behoeve van DAB Loodswezen (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust). De Raad schorst deze beslissingen in het arrest nr. 249.703 van 2 februari 2021 aanhalende dat de overheid na prijsonderzoek haar oordeel niet toelicht en dit ondanks erg grote prijsverschillen.

Lees verder

Amsterdam wil de bouw van 9 scholen in een keer gunnen met innovatiepartnerschap

De gemeente Amsterdam wil de nieuwbouw van 9 scholen laten gebeuren via een innovatiepartnerschap (IPS). De scholen dienen te liggen op Strandeiland, een van meerdere kunstmatige eilanden in het Ijmeer. Momenteel zit voornoemd project in een vroege fase. Een online marktconsultatie over het IPS scholen is gepland op 9 april 2021. De voorziene tijdlijn voor de bouw van alle scholen is 2025-2040. De eerste woningen op het eiland zijn gepland voor oplevering in 2025. Men streeft ernaar het eiland uitstootvrij en energieleverend te maken.

Lees verder

Cassatie bevestigt : gunning overheidscontract of -opdracht met miskenning van de vrije mededinging maakt tot stand gekomen overeenkomst absoluut nietig

Een recent gepubliceerd Cassatie-arrest dd. 22 januari 2021 met mogelijks verstrekkende gevolgen voor de gunning van overheidsopdrachten grijpt de aandacht. Het arrest C.19.0303.N – Proximus nv versus Interkabel Vlaanderen cvba stelt dat de appelrechters hun beslissing (Antwerpen 18 december 2017) om de in het geding zijnde concessieovereenkomst voor diensten niet te vernietigen niet naar recht verantwoorden en dit wegens de afwezigheid van zowel een nuttige marktbevraging als van een dwingende reden van algemeen belang die zich tegen vernietiging zou verzetten. De overeenkomsten met miskenning van de mededinging waaronder het overheidsopdrachtenrecht zijn niet langer onaantastbaar.

Lees verder
RSS
1345678910Laatste

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven