Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Nieuw stadhuis in Beringen officieel geopend op 8 oktober 2021

We zijn trots dat we aan dit project mochten meewerken. Het betreft een mooie intetratie met enerzijds het behoud van een deel van het Sint-Jozefscollege en anderzijds een nieuwbouw. De herinrichting van de oude kapel tot nieuwe gemeenteraads- en trouwzaal is de blikvanger binnen het gebouw. Het geheel werd ook stedenbouwkundig geïntegreerd in de herontwikkeling van de ganse grote markt met de realistaie van nieuwe woonentiteiten (markant gebouw, appartementen en assistentiewoningen) rond een nieuw groen plein. Hierbij werd ook de bestaande bibliotheek mee geïntegreerd. 

Lees verder

Attentieplicht inzake ruimtelijke ordening aangevochten bij het Grondwettelijk Hof

De attentieplicht die door de decreetgever werd ingevoerd voor o.m. de procedures voor de Raad van Vergunningsbetwistingen, wordt door de Orde van Vlaamse Balies aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Deze verplichting belemmert de rechtsgang volgende de OVB. Ook particulieren (rolnummer 7638) en vzw Red De Voorkempen (rolnummer 7644) hebben al een annulatieberoep ingediend.

Lees verder

Labonorm definitief op de schop ?

In het arrest nr. 251.302 van 26 juli 2021 (UDN - NV Iskraemeco/CV Fluvius System Operator) oordeelde de Raad van State dat een middel welke kritiek formuleerde op de aanbestedingsdocumentatie niet ontvankelijk was omdat de verzoeker pas deze kritiek formuleert nadat hij naast de opdracht grijpt.

Dit arrest is voor andere aspecten ook interessant. De Raad bevestigde dat in een mededingingsprocedure met onderhandelingen de aanbestedende overheid over een grote vrijheid beschikt om met de inschrijvers te onderhandelen én om de procedure van onderhandelen in te richten en te doorlopen. Het is niet verplicht om een prijsonderhandeling te voeren indien het bestek hiertoe enkel in de mogelijkheid voorziet maar niet in de verplichting. De Raad bevestigt ook dat de minicompetitie in het kader van een raamovereenkomst niet onwettig is.

Lees verder
RSS
1345678910Laatste

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven