Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Grondwettelijk Hof verwerpt de vorderingen tot schorsing tegen de nieuwe Vlaamse eindtermen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs (arrest nr. 113/21 van 22 juli 2021)

Volgens het Grondwettelijk Hof is niet voldaan aan de vereisten inzake het moeilijk te herstellen nadeel. Er kan zich enkel een nadeel stellen voor het eerste leerjaar van de tweede graad aangezien deze decretale bepalingen in werking treden op 1 september 2021. De andere bepalingen treden pas later in werking, namelijk op 1 september 2022 en 1 september 2023 zodat het Grondwettelijk Hof zich onmiddellijk ten gronde kan uitspreken. Voor het eerste jaar van de tweede graad kan er verwacht worden dat het nadeel grotendeels reeds is geleden gelet op de voorbereidingen voor het volgend schooljaar die reeds grotendeels zijn uitgevoerd.

Lees verder

Inschrijver op overheidsopdracht moet bij inschrijving niet altijd voldoen aan alle voorwaarden voor uitvoering ervan (Hof van Justitie – zaak C-295/20 van 8 juli 2021)

In Litouwen schreef een onderneming zich in op een overheidsopdracht voor afvalverwerking. Overwegende dat de precieze verwerkingstaken nog niet vast lagen, oordeelde het Hof van Justitie dat een uitsluiten van de onderneming wegens het niet beschikken over een vergunning vereist bij uitvoering van de opdracht, niet conform Unierecht is gebeurd.

Lees verder

Hof van Justitie spreekt zich uit over maximumwaarde raamovereenkomsten bij overheidsopdrachten (HvJ C-23/20 van 17 juni 2021)

In de zaak Simonsen & Weel A/S tegen Region Nordjylland en Region Syddanmark stelde de Deense commissie voor aanbestedingsgeschillen (Klagenaeven for Ubud) een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie. De vraag betreft de uitlegging van artikel 18, lid 1, artikel 33 en artikel 49 van Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten alsook deel C van bijlage V; en artikel 2 quinquies, lid 1, a) van Richtlijn 92/13 over aanbestedingen in de sector water/energie/vervoer/telecommunicatie. In casu gaat het over een raamovereenkomst omtrent “de aankoop van apparatuur voor sondevoeding ten behoeve van instellingen en patiënten die thuiszorg ontvangen.

Lees verder

Sameringsovereenkomst voor de uitbouw van het Green Energy Park ondertekend op 14 juli 2021

Tussen de vzw Green Energy Park (joint-venture tussen de Vrije Universiteit Brussel én Universitair Ziekenhuis Brussel) en de Ghelamco-groep werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het Green Energy Park op het Research Park te Zellik. Er zullen in totaal drie gebouwen worden ontwikkeld door Ghelamco : een industrieel labo, een datacenter en een innovatief kantoorgebouw. Ons kantoor adviseerde de vzw Green Energy Park.

Lees verder
RSS
123578910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.