Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Sportcentrum Bart Swings geopend in Herent !

Het nieuwe sportcomplex bevat een sporthal met 3 units voor basket en volley; zaalvoetbal en badminton. Daarnaast is er ook een gymhal én een buitenaanleg met pumptrack, skatepark en beachvolley. Een gezellige brasserie die kan uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor de ganse buurt, maakt het geheel af.

Lees verder

Verplicht vaccin niet strijdig met de mensenrechten

In een persmededeling op 8 april 2021 geeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toelichting bij een nieuw geveld arrest dat in deze tijden van coronavaccins op interesse kan rekenen. In de zaak Vavřička and Others v. the Czech Republic (nr.47621/13 ea) komt de spanning aan bod tussen een door de staat verplichte vaccinatie van jonge kinderen tegen gekende ziektes zoals rubella of de mazelen en (in het bijzonder) het recht op het privéleven zoals vervat in art. 8 van het evrm. Het arrest werd geveld in grote kamer. Er werd geen schending vastgesteld. Deze zaken werden opgestart in de periode 2013-2015.

Lees verder

Raad van State herhaalt : prijsonderzoek verplicht bij overheidsopdrachten en neerslag moet terug te vinden zijn in het gunningsverslag

In een zaak van NV Taxi Hendriks Antwerpen tegen het Vlaamse Gewest, vordert eerstgenoemde voor de Raad van State de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) van de (tenuitvoerlegging van de beslissingen tot) gunning van 4 percelen inzake personenvervoer ten behoeve van DAB Loodswezen (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust). De Raad schorst deze beslissingen in het arrest nr. 249.703 van 2 februari 2021 aanhalende dat de overheid na prijsonderzoek haar oordeel niet toelicht en dit ondanks erg grote prijsverschillen.

Lees verder
RSS
123468910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.