Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Prijsonderzoek wel degelijk steeds verplicht !

In twee arresten van 20 augustus 2020 (nr. 248.160) en 28 augustus 2020 (nr. 248.103) inzake overheidsopdrachten heeft de Raad van State verduidelijkt dat uit het administratief dossier van de overheid het bestaan van het prijsonderzoek moet blijken en de draagwijdte ervan deugdelijk dient gemotiveerd te worden.

Lees verder

Vergunning windmolenpark ‘Boneffe’ geschorst door Raad van State

In een arrest nr. 248.147 van 14 augustus 2020 schorst de Raad van State bij uiterst dringende noodzakelijkheid de tenuitvoerlegging van de vergunning voor het windmolenpark ‘Boneffe’ in Haspengouw (Provincie Namen). De Raad oordeelt dat wanneer wijzigingswerken aan het wegennet meer dan 12 maanden duren, zoals bij dit project het geval is, een voorafgaande goedkeuring van de betrokken gemeenten dient gevraagd. Dit was hier echter niet gebeurd.

Lees verder
RSS
First34568101112Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.