Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

DBFM-formule minder populair in Nederland

In de loop van de maand januari 2021 meldde de Nederlandse website www.pianoo.nl gespecialiseerd in overheidsopdrachten dat het aantal DBFM-projecten in Nederland afneemt. De aanbestedende overheden vinden deze formule vaak te duur. Bovendien verhindert DBFM niet steeds vertragingen in de uitvoering. Pianoo.nl verwijst naar hiervoor naar een artikel in het Financieele Dagblad.

Lees verder

Vlaamse Codex Wonen vanaf 1 januari 2021

De Vlaamse regering heeft dit jaar ingezet op de codificatie van haar woonbeleid, volgens eigen zeggen met inzet op structuur en leesbaarheid en zonder inhoudelijke wijzigingen. De Vlaamse Wooncode biedt in artikel 112 de mogelijkheid aan de Vlaamse Regering om de bepalingen van de wooncode te codificeren samen met die van een aantal andere wetten en decreten met betrekking tot woonbeleid. De codificatiebeweging is sinds kort afgerond en de inwerkingtreding van de nieuwe Vlaamse Codex Wonen is voorzien voor 1 januari 2021.

Lees verder

Raad van State vernietigt besluit FAVV over Antwerps slachthuis na verzoek G.A.I.A.

De Raad van State vernietigt in haar arrest van 29 oktober 2020 (nr. 248.793) het besluit van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) van 30 augustus 2017 houdende het voorwaardelijk erkennen van een slachthuis van het Islamitisch Offerfeest Antwerpen. Het beroep tot nietigverklaring werd ingesteld door de vzw Global Action in the Interest of Animals beter bekend als G.A.I.A.

Lees verder

corona-update : coronamaatregelen erediensten onevenredig met doel, zo oordeelt Raad van State

In een arrest van 8 december 2020 (nr. 249.177) heeft de Raad van State een oordeel geveld over de coronamaatregelen van de overheid inzake de uitoefening van eredienst. In deze zaak voor de Raad vorderden de verzoekende partijen bij uiterst dringende noodzakelijk (‘udn’) een wijziging van de coronamaatregelen met betrekking tot de erediensten. De Raad van State beveelt in haar arrest bij wijze van voorlopige maatregel aan de Belgische Staat om het ministerieel besluit van 28 oktober te wijzen. Het arrest is uniek omdat de Raad van State de coronamaatregelen van de federale overheid een halt toeroept. Dit is zeer uitzonderlijk.

Lees verder
RSS
First34568101112Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.