Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Het verslag van een deskundige moet afdoende worden gemotiveerd in een gunningsverslag

Op 31 juli 2020 heeft de Raad van State bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing bevolen van de beslissing van de Stad Oostende om een casino-vergunning te verlenen aan de NV Infiniti Gaming Knokke (RvS nr. 248.100). De Raad oordeelde dat een summiere weergave van een deskundigenverslag in een gunningverslag onvoldoende is om te voldoen aan de motiveringsplicht die op de overheid rust.

Lees verder

De Koning kan een ‘éminence grise’ aanstellen om te “lijmen” én zo de formatie te deblokkeren

Dit land heeft zeer dringend nood aan een nieuwe regering. De kredietwaardigheid van België zou zelfs onder druk komen te staan wegens politieke instabiliteit ten tijde van de corona crisis. Ondanks het akkoord tussen PS en NVA dreigt de regeringsvorming opnieuw mis te lopen. Het VBO stelt voor op een beroep te doen om een persoon buiten de politiek. Dit  lijkt een verstandige keuze op dit moment. De Koning is hiertoe in elk geval gemachtigd. Er stelt zich geen enkel grondwettelijk probleem.

Lees verder

Avondklok opgelegd door de Antwerpse Gouverneur is niet strijdig met de individuele vrijheden. Opvolging blijft wel noodzakelijk - update

In de Politieverordening van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 (hierna “Politieverordening”) heeft de Antwerpse Gouverneur onder meer een avondklok ingesteld tussen 23.30 en 06.00. Enkel essentiële verplaatsingen blijven in die tijdspanne nog toegelaten. Daarnaast besliste de Gouverneur ook nog tot enkele andere restricties die verder gaan dan de federale maatregelen waaronder een algemene mondmaskerverplichting op publiek toegankelijke plaatsen, verplichting tot telewerk, beperking op de horeca, … Hier en daar gaan er stemmen op die stellen dat deze maatregelen strijdig zouden zijn met onze grondrechten. We gaan dieper in op deze discussie en stellen vast dat deze maatregelen in de huidige coronacontext de toets aan deze grondrechten kunnen doorstaan.

Lees verder
RSS
First45679111213Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.