Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Nieuwe Europese drempels inzake overheidsopdrachten

Vanaf 1 januari 2020 (zie PB L 279, 31 oktober 2019) ) zullen er nieuwe Europese drempels van kracht zijn ten aanzien van overheidsopdrachten, zowel voor werken als voor leveringen en diensten.


De bedragen zullen opvallend lager liggen en zullen gelden voor een periode van 2 jaar. Er is immers een daling van ongeveer 3,5%. De belangrijkste drempels van 5.548.000 voor werken én 221.000 euro voor leveringen en diensten in de klassieke sectoren dalen naar respectievelijk 5.350.000 euro en 214.000 euro.
 

Lees verder

Grondwettelijk Hof vernietigt bepaling uit de Codextrein over landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Artikel 94 van de Codextrein verduidelijkte dat in ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ wel bebouwing mogelijk is  op voorwaarde dat het aangevraagde landschappelijk inpasbaar is in het gebied. (artikel 5.7.1 VCRO). De rechtspraak stelde zich daaromtrent tot dan toe erg terughoudend op. De Codextrein trachtte deze interpretatie te versoelen. Bij arrest nr. 145/2019 dd. 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof deze regeling vernietigd.

 

Lees verder

Geen overeenkomsten over RUP's !

De Raad van State vernietigde in het arrest nr. 245.537 op 26 september 2019 het besluit van 26 september 2016 van de gemeenteraad van de gemeente Boechout tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vijverhof’.

Lees verder

Arrest Grondwettelijk Hof 17 oktober 2019 – nr. 146/2019 – leveringsbeperking voor geneesmiddelenverdelers is strijdig met het vrij verkeer van goederen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in een arrest van 17 oktober 2019 artikel 3, 2° van de wet van 7 april tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. Het bestreden artikel bepaalde dat een groothandelaar-verdeler van geneesmiddelen in beginsel niet mag leveren aan een gewone groothandelaar, noch rechtstreeks mag exporteren.

Lees verder

Raad van State veroordeelt FAVV tot 2 x 3750 euro schadevergoeding in herstel aan GAIA

In de arresten nrs. 241. 785 en 241.786 van 14 juni 2018 vernietigde de Raad van State op verzoek van de vzw GAIA de erkenningen die het FAVV had verleend aan de tijdelijke slachtvloeren te Genk en te Beringen.
Op grond van artikel 11bis van de RvS-wet vorderde de vzw GAIA in beide gevallen een schadevergoeding tot herstel (resp. 26.000 en 24.000 euro). De Raad van State kent in zijn arresten nrs. 245.785 en 245.786 van 24 oktober 2019 in elk van beide gevallen een forfaitaire vergoeding van 3.750 euro toe, die zowel de morele als de materiële schade dekt.

Lees verder
RSS
First45679111213Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.