Nieuwe Wielerpiste in Heusden-Zolder voorgesteld

De nieuwe wielerpiste wordt de tweede overdekte wielerpiste in Vlaanderen (naast Eddy Merckx in Gent) die UCI gehomoleerd is voor wedstrijden. Het betreft een samenwerking tussen Sport Vlaanderen, het circuit Heudsen-Zolder, de gemeente Heusden-Zolder en de Provincie Limburg (Limburg sterk merk). Al deze partners zijn verenigd in de VZW Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder.

De opdracht is toegewezen aan het team “Wielerdroom” bestaande uit :  Avapartners en DBV-architecten als ontwerpers, Vanhout en Houben als aannemers, Sweco als studiebureau en Velotrack international als pistebouwer.

De initiatiefnemer voor dit project betreft voormalig geletrui-drager Marc Wauters.

Gerechtsgebouw van Hasselt. De hazelaar deed dienst als inspiratiebron.

NAAM VAN HET PROJECT + LIGGING:    Gerechtsgebouw Hasselt
Parklaan 25
3500 Hasselt

FUNCTIE:    In het gerechtsgebouw zijn de volgende diensten gehuisvest:
Hof van beroep Antwerpen (videoconferentie),    Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt,  Auditoraat-generaal arbeidshof,  Rechtbank van eerste aanleg, Parket van de procureur des Konings, Arbeidsrechtbank, Arbeidsauditoraat,    Ondernemingsrechtbank, Vredegerechten, Politierechtbanken, Orde van Advocaten, Bibliotheek Justitie en Universiteit Hasselt.
totaal oppervlakte: 21.600m²
 

BOUWHEER:    nv SOHA (Stedelijke ontwikkelingsmaatschappij Hasselt)
(Hasselt Stationsomgeving + Euro Immo Star)
 

ARCHITECT:    architectengroep TWINS die samengesteld is uit drie architectenbureaus: Jürgen Mayer (Berlijn), a2o en Lens°ass
 

AANNEMER:    tijdelijke handelsvereniging Hasaletum nv (Democo nv – Cordeel nv – Interbuild nv)

STUDIEBUREAU    Stabiliteit: M&A Van Wetter bvba
Technieken: Eurostation nv
Controlebureau: Seco cv

BOUWBUDGET:     Huurformule : 36 jaar – huurprijs 3,9 miljoen euro per jaar – Belfius is eigenaar

ONTWERP- EN BOUWPERIODE:    De werken startten in oktober 2008 en duurden ongeveer drie jaar. Het gerechtsgebouw werd op 1 oktober 2011 ter beschikking gesteld. Alle diensten zijn verhuisd vanaf mei 2012. De Rechtsbibliotheek Limburg is in gebruik genomen op 1 oktober 2012.

BESCHRIJVING:    De opvallende vorm van het gerechtsgebouw is geïnspireerd op de hazelaar. In vroegere tijden geloofde men dat hazelaars magische krachten hadden, en er werd vaak recht gesproken onder deze bomen. De naam Hasselt komt ook van ‘Hasaluth’, een plaats waar hazelaren staan. Bovendien prijken er drie hazelaren op het wapenschild van de stad.

Het gebouw bestaat uit twee organische volumes, enerzijds een torenvolume dat de skyline van Hasselt doorklieft en zo letterlijk en figuurlijk een oriëntatiepunt wordt in de stad, anderzijds een horizontaal basisvolume dat verbinding zoekt met het voorliggend park. Het hoofdgebouw (de sokkel) bestaat uit 6 bouwlagen en bevat kantoren en zittingszalen. De bibliotheek op het gelijkvloers is apart bereikbaar en wordt gemeenschappelijk gebruikt door de Universiteit Hasselt en de gerechtelijke diensten. In het boomgebouw (het torenvolume) zijn de administratieve diensten gehuisvest. Onder het complex bevinden zich archieven en een grote parking waarvan meer dan honderd parkeerplaatsen worden voorbehouden voor de gerechtelijke diensten. De rest van de parking is publiek.

Het gerechtsgebouw is opgebouwd met een dubbele gevel waarvan de binnengevel volledig in glas is uitgevoerd. Dit zorgt voor transparantie in het gebouw. De dubbele gevel waarborgt een goed thermisch comfort van de gebruikers in de winterperiode en heeft akoestische troeven. Het gebouw heeft een K-peil van 34.

De toren is voorzien van een buitenschil die ingevuld is met glas en geperforeerde aluminium platen. De structuur in de buitengevel is voorzien met houten gelamelleerde balken en kolommen. De materialen en kleuren refereren naar het idee van de Hazelaar. De kleur oranje zorgt voor contrast, en duidt aan welke gebieden publiek toegankelijk zijn en welke niet.

Bronnen : zie link onderaan

 

Inhoud van een PPS-Overeenkomst wel degelijk (gedeeltelijk) onderworpen aan de openbaarheid van bestuur.

Een buurtbewoner van het zwembad Rozebroeken in de Stad Gent vraagt in het kader van een GAS-bemiddelingsprocedure wegens nachtlawaai afkomstig van de cafetaria van het zwembad een afschrift op grond van het toenmalige decreet van 26 maart 2004  betreffende de openbaarheid van bestuur enkele documenten op, zijnde de PPS-overeenkomst tussen de Stad Gent en nv S&R Gent als private exploitant  én  het GAS-bemiddelingsverslag.

Op 15 september 2016 willigt de stad Gent het voormelde verzoek gedeeltelijk in. Zij weigert gedeeltelijk de openbaarmaking van de PPS-Overeenkomst. Ook weigert de stad Gent elke openbaarmaking van het GAS-bemiddelingsverslag. 

 Op 2 december 2016 verklaart de Beroepsinstantie het beroep van de buurtbewoner ontvankelijk en deels gegrond en oordeelt dat de volgende documenten ter beschikking moeten worden gesteld: 

De PPS-Overeenkomst weliswaar met weglating van de volgende onderdelen:  Artikel 3 oprichting van S&R Gent met verdeling van de aansprakelijkheden;  Artikel 6 verzekering en aansprakelijkheid; Artikel 8 borgtocht;  Artikel 21 nieuwe investeringen en bijkomende impulsen;  Hoofdstuk IV Financiële bepalingen;  Artikel 26 Ontbinding. 
Het verslag van de GAS-bemiddelaar.’

De Beroepsinstantie aanvaardt dat bepaalde passages uit een PPS-Overeenkomst commerciële informatie bevatten en om die reden niet mogen worden meegedeeld. Andere passages kunnen wel worden meegedeeld. Een vertrouwelijkheidsclausule op zich volstaat niet om het document in het geheel niet mee te delen.

De Stad Gent weigert echter om het verslag van de GAS-bemiddelaar mee te delen en trekt naar de Raad van State.

Het beroep van de Stad Gent tegen deze beslissing van de Beroepsinstantie wordt verworpen door de Raad van State. De Raad is van oordeel dat de betrokken buurtbewoner een administratief beroep tegen de beslissing van de stad Gent tot weigering van de vrijgave van het GAS-bemiddelingsverslag bij de Beroepsinstantie mocht instellen én dat de Beroepsinstantie van dat beroep kennis mocht nemen. Verder meent de Raad dat de Beroepsinstantie in de bestreden beslissing met het bestaan van de geheimhoudingsverplichting rekening heeft gehouden en dat zij terecht heeft besloten dat het GAS-bemiddelingsverslag geen door de geheimhoudingsplicht te beschermen geheim bevat dat de openbaarmaking ervan zou verhinderen.

De Grote Post in Oostende

NAAM VAN HET PROJECT + LIGGING    

Cultuurcentrum De Grote Post 

Hendrik Serruyslaan 18a
8400 Oostende

FUNCTIE    Renovatie oud PTT gebouw tot cultuurcentrum, cultuurcafé, zaalverhuur

BOUWHEER    Stad Oostende

ARCHITECT    B-architecten

AANNEMER    MBG-Strabag

STUDIEBUREAU    Boydens engineering

BOUWBUDGET    

ONTWERP- EN BOUWPERIODE    2008     – december 2012

BESCHRIJVING : 

 Het R.T.T.-P.T.T. gebouw werd gebouwd tussen 1947 en 1953, naar een ontwerp van de Gentse architect Gaston Eysselinck (1907 – 1953) die zich op jonge leeftijd door Le Corbusier liet inspireren. Aanvankelijk kreeg het gebouw geen aandacht, zelfs niet van modernistische architecten. Pas na 1963 werd het erkend als één van de krachtigste architectonische prestaties van de naoorlogse periode in België.

Het postgebouw sloot haar deuren in 1999, maar heropende als cultuurcentrum De Grote Post in december 2012. Bij het omvormen van een postgebouw tot cultuurfabriek bleven de originele structuren leesbaar en ervaarbaar. Zowel Oostendenaars als bezoekers van de stad raken geïntrigeerd door het gebouw met haar rijke geschiedenis. Vandaag kun je er onder andere genieten van theater, comedy, circus en muziek. Daarnaast is er de mogelijkheid om te verpozen in het CultuurCafé of om één van de ruimtes te huren om een eigen activiteit te organiseren. 

Het gebouw beschikt over verschillende mogelijkheden met haar 3 theaterzalen met een capaciteit van 120 tot 427 zitplaatsen. Daarnaast bevinden zich in De Grote Post ook nog 10 polyvalente zalen schommelend van 20 tot 400 personen met elke eigen karakteristieken.  Elke ruimte is uitgerust met vergaderfaciliteiten en wifi.

Deze verscheidenheid brengt een zee van mogelijkheden met zich mee zoals het organiseren van publieke activiteiten, bedrijfsevents, workshops, repetitieruimtes en recepties of feesten. De Panoramazaal op de vierde verdieping geeft uit op een dakterras en biedt een 180° uitzicht over het Leopoldpark en de stad.  Deze zaal is geschikt voor huwelijksfeesten, recepties, borrels, enz.

Toen uit het haalbaarheidsonderzoek van de private partner bleek dat het Postgebouw omwille van de van de van potentieel conflicterende werking niet geschikt is voor het huisvesten van culturele programma’s , besloot het stadsbestuur enkel het cultuurcentrum in de Post onder te brengen en het Postgebouw uit de enveloppe van de projectontwikkelaar te halen. Gevolg gevend aan de aanbevelingen van de jury die de projecten voor het bekomen van subsidies via het stadsvernieuwingsfonds beoordeelt, werd vervolgens  een architectuurwedstrijd georganiseerd voor de restauratie en de reconversie van het Postgebouw tot kunst- en cultuurcentrum.

Na evaluatie van de kandidaten werden de B-architecten in september 2007 als ontwerpteam aangesteld en budgetteerde de stad de nodige middelen voor de realisatie van dit het project.

 

Bronnen: zie links hieronder.

 

 

 

 

 
 

Het Havenhuis te Antwerpen

NAAM VAN HET PROJECT + LIGGING    Havenhuis Antwerpen
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

FUNCTIE    hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen
werkplek voor de ruim 500 medewerkers
ondergrondse parking

BOUWHEER    Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

ARCHITECT    Zaha Hadid Architects 

AANNEMER    Interbuild NV (hoofdaannemer)
Groven+ (onderaannemer)

STUDIEBUREAU    Bureau Bouwtechniek (geometrie), Studiebureau Mouton (stabiliteit), Ingenieursbureau Ingenium (technieken), Daidalos Peutz (akoestiek), Origin (restauratie), FPC (brandveiligheid)

BOUWBUDGET    € 55.000.000

ONTWERP- EN BOUWPERIODE    Oktober 2012 –  September 2016

BESCHRIJVING  

Voor het ontwerp van het havenhuis werd een architectuurwedstrijd georganiseerd waarvoor een 100-tal teams zich kandidaat stelden. Vijf van deze teams mochten een ontwerp uitwerken. Zaha Hadid won de wedstrijd. Onderaan vindt u een link waarbij u de vijf ontwerpen kunt bekijken.

Het Havenhuis bestaat uit twee met elkaar verbonden hoofdvolumes: de voormalige brandweerkazerne (= replica van het vroegere Hanzehuis van de architecten Alexis Van Mechelen & Emiel Van Averbeke) een een gloednieuw volume met volledig glazen gevel. De kantoorruimte is ingericht volgens de principes van “het Nieuwe Werken”: medewerkers hebben geen vast bureau maar kiezen naargelang hun activiteit (telefoneren, geconcentreerd werk, vergaderen …) de gepaste werkplek.

In het spectaculair ontwerp van de Brits-Iraakse architecte Zaha Hadid voor het Antwerpse havenhuis, speelt de gevel een cruciale rol. Behalve de bouw van een ondergrondse parking en de renovatie van de voormalige brandweerkazerne, is een nieuwbouwuitbreiding voorzien bovenop het bestaande gebouw. Het uitzicht van dit volledig beglaasd nieuwbouwvolume vindt zijn inspiratie in de diamant. Zo is de gevel opgebouwd uit driehoeken die ten opzichte van elkaar geroteerd staan. Bij wisseling van de lichtinval of het standpunt van de toeschouwer sorteert dit ontwerpprincipe het fonkelende effect van een diamant die schittert in de zon.

De nieuwbouw oogt als de romp van een zeilschip  met een vooruitgestoken boegspriet met het oppervlak van de facetten van een diamant gericht naar het Kattendijkdok. Het verenigt hiermee Antwerpen als wereldhaven en haar diamantnijverheid. Het hooggestoken balkvormig volume boven de bestaande kazerne steunt op drie betonnen kokers waarin de trappen en liften verwerkt zijn. De pijler aan de buitenzijde krijgt een panoramische liftkoker. De buitengevels en de bedaking van de vroegere kazerne blijven onveranderd. (bron Wikiperdia)

Het Havenhuis behaalde in 2016 een ‘Very Good’ volgens de BREEAM-norm, een internationaal duurzaamheidslabel voor gebouwen. Dat is onder andere te danken aan innovatieve technieken zoals een boortgat-energie-opslagsysteem dat zorgt voor de verwarming en koeling van het gebouw, watervrije urinoirs en bewegingsdetectie voor een minimaal waterverbruik, en een optimale daglichtregeling voor het beperken van de behoefte aan kunstlicht.

Bronnen : zie links hieronder.

 

Gerechtsgebouw te Antwerpen

NAAM VAN HET PROJECT + LIGGING    

Gerechtsgebouw Antwerpen ( het Vlinderpaleis)
Bolivarplaats 20
2000 Antwerpen

FUNCTIE    

In dit gebouw zetelt
•    de rechtbank van eerste aanleg
•    het parket van de Procureur des Konings
•    de arbeidsrechtbank
•    het arbeidsauditoraat
•    de rechtbank van koophandel
•    de politierechtbank
•    de vredegerechten
•    de balie

BOUWHEER    N.V. Justinvest Antwerpen (Interbuild-KBC-Dexia)

ARCHITECT    Richard Rogers

AANNEMER    grondwerken en ruwbouw: MBG, staalstructuur en dakdichtingen: Iemants, staalstructuur en dakdichtingen: ME construct, Gevelsluitingen en glazen daken: Josef Garnter & Co, Gevelsluitingen en glazen daken: Belgo Metal, Gevelsluitingen en glazen daken: Groven +, bijzondere afwerkingen: Algemene aannemingen Van Laere , hvac: THV Der Kempen, Elektriciteit -sterkstroom: Electro Entreprise, Elektriciteit -sterkstroom: VMA, harde en verhoogde vloeren: MBG, staalstructuur en dakdichtingen: CFE

STUDIEBUREAU    VK Engineering, Over Arup & Partners

BOUWBUDGET    182000000 €, excl. BTW – Investeringskost: ca.280 miljoen €

ONTWERP- EN BOUWPERIODE    Duur der werken: april 2001 – oktober 2005

BESCHRIJVING  

De verspreide ligging van de gerechtelijke diensten over 14 locaties en het pertinente plaatsgebrek brachten een goede rechtsbedeling in het gedrang. Een centralisatie van alle gerechtelijke diensten was dus functioneel en noodzakelijk. Uit de analyse van de verschillende potentiële sites ontsproot het idee om de architecturale identiteit van weleer aan de Antwerpse leien ten zuiden van de Stad, terug te geven. Het Vlinderpaleis is gebouwd op een site met een geladen geschiedenis: de plek ten zuiden van de historische stad waar de voormalige stadswallen en de Schelde elkaar ontmoetten. Hier bouwden de Spanjaarden hun citadel en verrees in de negentiende eeuw een pompeus stationsgebouw als symmetrisch eindpunt van de langste rechte boulevard van de stad: de Amerikalei. Sinds een paar decennia vormt deze sleutellocatie de overgang tussen de Antwerpse binnenstad en een complex spaghettiknooppunt van wegen met ontwikkelingspotentieel.

De Regie der Gebouwen organiseerde in 1998 een internationale architectuurwedstrijd. De architectuurwedstrijd bestond uit twee fasen. De eerste fase werd afgesloten met de proclamatie van de laureaten op 5 oktober 1998. Deze drie studieteams werden meteen gelijktijdig uitgenodigd voor deelname aan de tweede fase, het uitwerken van een voorontwerp. De jury evalueerde en klasseerde de voorontwerpen op basis van de evaluatiecriteria vermeld in het wedstrijdreglement. Tijdens de proclamatie op 23 april 1999, werd de naam van het winnend team bekend gemaakt: de T.V. Richard Rogers Partnership / VKStudio / Ove Arup & Partners.

Het gebouw bestaat uit zes vleugels rond een centrale publieke zone, de Salle des Pas Perdus (SPP). Een monumentale trap leidt vanaf de Bolivarplaats naar de imposante en lichtruime centrale publiekzone. Via deze zone krijgt men toegang tot de zes kantoorvleugels die met elkaar verbonden zijn door galerijen. De meest publieksgerichte functies grenzen aan de Salle des Pas Perdus; de meer beveiligde, voor publiek ontoegankelijke zones liggen dieper in de kantoorvleugels.

Het gebouw telt één ondergrondse en vijf bovengrondse verdiepingen. Het hoogste niveau bevindt zich op 15,75 meter hoogte. De piek van een groot schaaldak reikt tot 41 meter hoogte. De langste gang loopt over de volledige breedte aan de ca. 300 meter lange voorgevel van het gebouw. De zittingszalen onder de schaaldaken zijn bereikbaar vanuit de centrale Salle des Pas Perdus. Er zijn 26 kleine en 6 grote zittingszalen, duidelijk herkenbaar aan de 26 lage en 6 hoge schaaldaken. De kantoren bevinden zich over drie verdiepingen in de zes kantoorvleugels. De binnentuinen zijn oases van rust en groen. Ze vormen de longen of groene ademruimtes en waaien uit naar het park en de wijk Nieuw-Zuid.

De 32 schaaldaken werden één voor één op het gerechtsgebouw gemonteerd. De zes grote schaaldaken overkoepelen de centrale Salle des Pas Perdus en de zes grote zittingzalen. De piek van een groot schaaldak reikt tot 41 meter hoogte. Elk schaaldak bestaat uit vier delen, twee kleine en twee grotere. In het voormalige scheepswerfatelier Cockerill te Hoboken werden de schaaldaken samengesteld. De houten binnenbekleding is zichtbaar in de zittingzalen. Alle schaaldaken zijn voorzien van een inox roestvrijstalen bekleding. De steeds wisselende intensiteit van het daglicht zorgt voor een bijzonder kleurenspel door de breking van het licht op het inox. De schaaldaken werden via de Schelde naar de Ledeganckkaai getransporteerd.

Na de ondertekening van het studiecontract, schreef de Regie der Gebouwen een algemene offerteaanvraag voor het afsluiten van een promotieovereenkomst. Op 21 september 2000 sloot de Regie der Gebouwen een promotieovereenkomst af met de n.v. Justinvest Antwerpen, een tijdelijke vereniging tussen Interbuild, KBC en Dexia. De promotor staat in voor zowel de alternatieve financiering, het projectbeheer als de projectcoördinatie tijdens de uitvoering van de bouwwerken. De bouwgrond, eigendom van de Belgische staat, werd via een erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld van de bouwpromotor. Nadien werd een sale and lease back overeenkomst over 36 jaar afgesloten met Cofinimmo.

MEER INFORMATIE    https://www.vai.be/gebouwen/gerechtsgebouw-antwerpen 

https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/justitiepaleis-1