De drempelbedragen voor 2024 en 2025 zijn bekendgemaakt

De nieuwe drempelbedragen voor 2024-2025 zijn:

Voor de klassieke sectoren:

  • Leveringen en diensten (centrale overheden): 143.000 EUR.
  • Leveringen en diensten (decentrale overheden): 221.000 EUR.
  • Werken: 5.538.000 EUR.

Voor de speciale sectoren en de sector defensie & veiligheid:

  • Leveringen en diensten: 443.000 EUR.
  • Werken: 5.538.000 EUR.

Voor concessies:

  • 5.538.000 EUR.

Al deze drempelbedragen zijn exclusief BTW.

Gallerij