Derde verzameldecreet ‘Mobiliteit en Openbare Werken’ in werking vanaf 1 mei 2023

Op 1 mei 2023 trad het Decreet van 1 maart 2023 over diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid in werking.

Met dit derde Verzameldecreet ‘Mobiliteit en Openbare Werken’ van de huidige legislatuur zorgt de decreetgever voor wijzigingen aan de Wegverkeerswet, de Wet Technische eisen voertuigen, het Decreet bijzonder wegtransport, het Scheepvaartdecreet- en Scheepvaartbegeleidingsdecreet en het Decreet Basisbereikbaarheid.

Zo wordt onder meer in hoofdstuk 2 van het Verzameldecreet worden de regels m.b.t. GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in de Wegverkeerswet gewijzigd. Artikel 29quater biedt steden en gemeenten de mogelijkheid om gemeentelijke administratieve geldboetes te bepalen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. De procedure wordt nu op een aantal punten bijgestuurd voor meer efficiëntie en effectiviteit en dit op vraag van de lokale besturen zelf.

In hoofdstuk 4 wordt het Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn gewijzigd, waardoor De Lijn de mogelijkheid krijgt om verplaatsingen van nutsleidingen te bevelen.

Artikel 36, §1, van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid wordt eveneens aangepast opdat het voor de interne exploitant mogelijk wordt om de tarieven van het kernnet en aanvullend net vast te leggen conform de afspraken vastgelegd in het openbaredienstencontract.

Documenten

Gallerij