Elektronisch indienen van overheidsopdrachten ook voor opdrachten beneden de Europese drempels

Vanaf 1 januari 2020 moet alle communicatie met inbegrip van de indiening van aanvragen tot deelnemeing en offeres gebeuren met behulp van elektronische communicatiemiddelen.

Er zijn een paar uitzonderingen . Zo voorziet artikel 14 van de Ovzrheidsopdrachtenwet in een uitzondering voor  overheidsopdrachten geplaatst door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.