Europese Noodverordening voor hernieuwbare energie

Deze noodverordening gaat onmiddellijk in werking gedurende 18 maanden (tot en met 29 juni 2024). Alle lidstaten zijn verplicht om vergunningen inzake hernieuwbare energie sneller te behandelen en bepaalde milieuregels tijdelijk te versoepelen.

De verordening is van toepassing op projecten voor hernieuwbare energie waar een omgevingsvergunning voor nodig is en verkort de termijnen:

  1. Installatie van nieuwe zonnepanelen, zonneboilers en energieopslagfaciliteiten;
  2. Repowering van projecten voor hernieuwbare energie;
  3. Installatie van warmtepompen;
  4. Noodzakelijke aansluitingen op het elektriciteitsnet.

Daarnaast is er een ‘soepelere’ beoordeling voorzien van effecten bij aanvragen voor de planning, bouw en exploitatie van installaties voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen, de aansluiting ervan op het net, het bijbehorende net zelf of opslagactiva.

Projecten waar geen omgevingsvergunning voor nodig is, vallen niét onder het toepassingsgebied van de verordening. Zij blijven vrijgesteld.

Indien u op de link klinkt, krijgt u meer informatie.

Documenten

Externe linken

Gallerij