Gerechtsgebouw van Hasselt. De hazelaar deed dienst als inspiratiebron.

NAAM VAN HET PROJECT + LIGGING:    Gerechtsgebouw Hasselt
Parklaan 25
3500 Hasselt

FUNCTIE:    In het gerechtsgebouw zijn de volgende diensten gehuisvest:
Hof van beroep Antwerpen (videoconferentie),    Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt,  Auditoraat-generaal arbeidshof,  Rechtbank van eerste aanleg, Parket van de procureur des Konings, Arbeidsrechtbank, Arbeidsauditoraat,    Ondernemingsrechtbank, Vredegerechten, Politierechtbanken, Orde van Advocaten, Bibliotheek Justitie en Universiteit Hasselt.
totaal oppervlakte: 21.600m²
BOUWHEER:    nv SOHA (Stedelijke ontwikkelingsmaatschappij Hasselt)
(Hasselt Stationsomgeving + Euro Immo Star)
ARCHITECT:    architectengroep TWINS die samengesteld is uit drie architectenbureaus: Jürgen Mayer (Berlijn), a2o en Lens°ass
AANNEMER:    tijdelijke handelsvereniging Hasaletum nv (Democo nv – Cordeel nv – Interbuild nv)

STUDIEBUREAU    Stabiliteit: M&A Van Wetter bvba
Technieken: Eurostation nv
Controlebureau: Seco cv

BOUWBUDGET:     Huurformule : 36 jaar – huurprijs 3,9 miljoen euro per jaar – Belfius is eigenaar

ONTWERP- EN BOUWPERIODE:    De werken startten in oktober 2008 en duurden ongeveer drie jaar. Het gerechtsgebouw werd op 1 oktober 2011 ter beschikking gesteld. Alle diensten zijn verhuisd vanaf mei 2012. De Rechtsbibliotheek Limburg is in gebruik genomen op 1 oktober 2012.

BESCHRIJVING:    De opvallende vorm van het gerechtsgebouw is geïnspireerd op de hazelaar. In vroegere tijden geloofde men dat hazelaars magische krachten hadden, en er werd vaak recht gesproken onder deze bomen. De naam Hasselt komt ook van ‘Hasaluth’, een plaats waar hazelaren staan. Bovendien prijken er drie hazelaren op het wapenschild van de stad.

Het gebouw bestaat uit twee organische volumes, enerzijds een torenvolume dat de skyline van Hasselt doorklieft en zo letterlijk en figuurlijk een oriëntatiepunt wordt in de stad, anderzijds een horizontaal basisvolume dat verbinding zoekt met het voorliggend park. Het hoofdgebouw (de sokkel) bestaat uit 6 bouwlagen en bevat kantoren en zittingszalen. De bibliotheek op het gelijkvloers is apart bereikbaar en wordt gemeenschappelijk gebruikt door de Universiteit Hasselt en de gerechtelijke diensten. In het boomgebouw (het torenvolume) zijn de administratieve diensten gehuisvest. Onder het complex bevinden zich archieven en een grote parking waarvan meer dan honderd parkeerplaatsen worden voorbehouden voor de gerechtelijke diensten. De rest van de parking is publiek.

Het gerechtsgebouw is opgebouwd met een dubbele gevel waarvan de binnengevel volledig in glas is uitgevoerd. Dit zorgt voor transparantie in het gebouw. De dubbele gevel waarborgt een goed thermisch comfort van de gebruikers in de winterperiode en heeft akoestische troeven. Het gebouw heeft een K-peil van 34.

De toren is voorzien van een buitenschil die ingevuld is met glas en geperforeerde aluminium platen. De structuur in de buitengevel is voorzien met houten gelamelleerde balken en kolommen. De materialen en kleuren refereren naar het idee van de Hazelaar. De kleur oranje zorgt voor contrast, en duidt aan welke gebieden publiek toegankelijk zijn en welke niet.

Bronnen : zie link onderaan