Hof van Cassatie zet puntjes op de i met betrekking tot de 10 jarige aansprakelijkheid van aannemer en architect. Deze kan niet worden beperkt zelfs niet voorafgaand aan de aanvaarding.

Het Hof van Cassatie verwierp in het arrest van 10 februari 2022 het standpunt van de verzoekende partij waarin werd gesteld dat de tienjarige aansprakelijkheid zoals bepaald in de artikelen 1792 en 2270 Oud B.W. slechts aan aanvang neemt bij de aanvaarding, zijnde doorgaans op datum van de voorlopige oplevering. Tot en met de aanvaarding geldt de normale contractuele aansprakelijkheid tussen enerzijds de bouwheer en anderzijds aannemer en architect. Deze contractuele aansprakelijkheid zou wel toelaten om de aansprakelijkheid te beperken in geval van samenlopende fouten.