Inne Clinckers versterkt vanaf heden ons team

Kan je jezelf even voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen?

Ik ben een gedreven, pragmatische, betrokken en goedlachse juriste met een groot hart gevuld met liefde voor mijn jonge gezin en wit besneeuwde bergen.

Ik studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens mijn studies koos ik voor een major ondernemingsrecht met het oog op een job in de maritieme sector. In 2009 kreeg ik de kans om als juriste bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken mee te werken aan enkele grotere (PPS-)projecten in de Vlaamse havens. Tijdens deze projecten werd ik ingeleid in de wondere wereld van het bestuursrecht. Met de extra kennis die ik hierbij kon opdoen, was ik in staat om vanaf 2014 het lokaal bestuur Zoersel als generalist in het bestuursrecht bij te staan in haar dagdagelijkse werking en haar grotere en complexere overheidsopdrachten en (buiten)gerechtelijke geschillen.

De laatste jaren combineerde ik dit met een rol van strategisch leidinggevende van de afdeling bestuur en beleid (bestaande uit de diensten secretariaat, juridische zaken en strategie). Als lid van het MAT waakte ik hierbij mee over een geïntegreerde werking van de organisatie en initieerde ik meerdere acties en vernieuwingen op het vlak van organisatiebeheersing, bovenlokale samenwerking en burgerparticipatie.

Je maakt de overstap van de administratie van de gemeente Zoersel naar de advocatuur. Vanwaar deze overstap?

De voorbije (bijna 9!) jaren bij het lokaal bestuur Zoersel waren boeiend en uitdagend. Voor het welslagen van de vele facetten verbonden aan de wettelijke opdracht van een lokaal bestuur wordt het evenwel steeds belangrijker om krachten te bundelen en in te zetten op specialisatie.  Met deze sprong hoop ik, door me nog meer te kunnen verdiepen in het publiek recht, de grotere complexere overheidsopdrachten en de bovenlokale samenwerkingsmogelijkheden, de (lokale) besturen nog meer te kunnen ondersteunen, mezelf te kunnen blijven uitdagen en samen maatschappelijk waardevolle projecten te kunnen realiseren.  Ik waag de overstap om mezelf, ondersteund door Dirk, Uschi en An, verder te kunnen ontwikkelen om de toekomstige juridische uitdagingen van (lokale) besturen nog actiever mee te kunnen aanpakken en dit op een positieve en gedragen manier. Het kantoor van Dirk biedt me op dit vlak heel wat mogelijkheden en interessante projecten.

Ik werk al enkele jaren nauw samen met het kantoor van Dirk. De uiterst deskundige en pragmatische dossieraanpak, de we-gaan-er-samen-voor-mentaliteit en warme teamsfeer binnen het kantoor sluiten volledig aan bij mijn manier van werken.

En die toga, ja, die voelt vandaag nog wat onwennig aan, maar zal me in staat stellen om tot aan de eind, als vertrouwenspersoon, naast de besturen te kunnen blijven staan en niet (langer) vlak voor de eindmeet te moeten lossen.

Welke rechtsmateries genieten jouw voorkeur?

Ik hoop het kantoor van Dirk te kunnen versterken als generalist in het bestuursrecht met heel wat praktische ervaring op het vlak van overheidsopdrachten, PPS, patrimoniumbeheer, gemeentelijke verzelfstandiging, bovenlokale samenwerking, subsidies en burgerparticipatie.

Aan welke projecten heb je in het verleden meegewerkt?

Als jurist bij het Departement Mobiliteit en Openbare werken kreeg ik de kans om onder meer mee te werken aan de bouw van de twee zeesluis in de Waaslandhaven en de privatisering van de regionale luchthavens. Bij het lokaal bestuur Zoersel was ik projectcoördinator van onder meer PPS Zoersel, PPS Halle-Dorp (met onder meer de bouw van een nieuwe school), DB Smissestraat (sociale woonontwikkeling met ontmoetingsruimte) en CBO Lindedreef. Hiernaast was ik ook trekker van enkele grotere interne (veranderings-)projecten op organisatieniveau zoals de implementatie van het decreet lokaal bestuur, de GDPR-regelgeving en LB365. Ook was ik projectcoördinator van enkele grotere (Europese) subsidieprojecten.

Wat hoop je als advocaat binnen het kantoor van Dirk De Keuster te verwezenlijken?

Mezelf wakker houden, blijven uitdagen, samen met Dirk, Uschi en An een steentje bij te dragen aan maatschappelijk waardevolle projecten, zonder de (lokale) besturen helemaal los te laten (want daar voelde ik me jaren goed)

Gallerij