Mogelijkheid in het Vlaamse Bestuursdecreet om een aanvraag tot openbaarmaking van interne communicatie af te wijzen, is niet ongrondwettig

Het Grondwettelijke Hof sprak zich op 9 maart 2023 uit over de in 2021 aan het Vlaamse Bestuursdecreet in het kader van de openbaarheid van bestuur toegevoegde nieuwe uitzonderingsgrond ‘interne communicatie’ (artikel II.33) Deze uitzonderingsgrond, dewelke toelaat een aanvraag tot de openbaarheid van bestuursdocumenten die betrekking heeft op interne communicatie te weigeren, is niet ongrondwettig.

Dit wil niet zeggen dat deze ‘nieuwe’ uitzonderingsgrond vanaf heden systematisch en automatisch kan worden toegepast, maar wel dat deze blijvend kan worden ingeroepen wanneer bij een aanvraag tot openbaarmaking van interne communicatie het belang van een vertrouwelijk intern besluitvormingsproces primeert op het belang van de opbaarmaking ervan. Hiervoor dienen bij de beoordeling van de aanvraag tot openbaarmaking alle feitelijke en juridische omstandigheden op het tijdstip van de aanvraag in acht worden genomen zoals bijvoorbeeld het feit of de interne communicatie voor of nadat de beslissing is genomen, wordt gevraagd.

Externe linken

Gallerij