Nieuwe Europese drempels inzake overheidsopdrachten

De volgende drempelbedragen (excl. BTW) zullen van toepassing zijn:

Overheidsopdrachten (Klassieke sectoren)
• Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
• Opdrachten voor leveringen en diensten (voor decentrale overheid): 214.000 euro (i.p.v. 221.000 euro)
• Opdrachten voor leveringen en diensten (voor centrale overheid): 139.000 euro (i.p.v. 144.000 euro)
• Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro (is onveranderd gebleven)

Overheidsopdrachten (Speciale sectoren)
• Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
• Opdrachten voor leveringen en diensten: 428.000 euro (i.p.v. 443.000 euro)
• Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 1.000.000 euro (is onveranderd gebleven)

Overheidsopdrachten (Defensie en veiligheid)
• Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
• Opdrachten voor leveringen en diensten: 428.000 euro (i.p.v. 443.000 euro)

Concessies
• Concessies voor (openbare) werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
• Concessies voor diensten: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)

Als gevolg van deze herziening zullen ook de drempelbedragen vermeld in de Belgische regelgeving aangepast dienen te worden.