Ook bij een aktename voor een klasse 3-inrichting moet de aanvraag zorgvuldig onderzocht worden.

Op de website van de Dienst voor de Bestuurrechtscolleges werd de volgende tekst gepubliceerd.

Op 30 november 2022 neemt de stad Lier stilzwijgend akte van de melding van een grondverwerkend bedrijf. De melding omvat de uitbreiding van de capaciteit van een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem van 5.000 naar 10.000 m³.

Twee buurtbewoners vechten samen die aktename aan voor de Raad en vragen om de schorsing en de vernietiging. Met zijn arrest van 27 juli 2023 spreekt de Raad zich uit over het vernietigingsberoep.

Eerst en vooral stelt de Raad vast dat de twee buurtbewoners wel degelijk voldoende aannemelijk maken dat ze bijkomende hinder kunnen ondervinden door de beoogde uitbreiding. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om het beroep bij de Raad aan te vatten.

Over de grond van de zaak oordeelt de Raad dat de stad Lier de aktename stilzwijgend heeft verleend. Daardoor maakt de aktename niet duidelijk of het bedrijf na de capaciteitsuitbreiding verenigbaar is met het woongebied en zijn onmiddellijke omgeving.

Verder stelt de Raad vast dat de stad Lier niet voldoende heeft onderzocht of de capaciteitsuitbreiding wel via de meldingsprocedure kon verlopen. Er is niet voldoende onderzocht of de melding al dan niet samenhangt met vergunningsplichtige handelingen.

Vermelden we hierbij nog dat de Raad enkel een procedure met korte debatten noodzakelijk vond om tot dit besluit te kunnen komen.

 

Documenten

Italian Trulli

Gallerij