Parkeerdruk nekt nieuw voetbalstadion Club Brugge

Het nieuwe stadion van Club Brugge kent al een heel lange en bewogen geschiedenis. Reeds 16 jaar wordt gezocht naar een geschikte locatie. Na pogingen om het stadion te bouwen in Loppem of aan de Blankenbergsesteenweg, besliste de club om het stadion op de huidige locatie in Sint-Andries te herbouwen. Het loopt opnieuw mis.

Maximaal 40.116 supporters zullen een kaartje kunnen kopen om de match in het nieuwe stadion bij te wonen. In het stadion zelf zullen bezoekers ook kunnen winkelen in een fanshop en een markthal. Een nieuw shoppingcentrum werd uitdrukkelijk niet voorzien omwille van de bewoning in de buurt. Het Olympiapark rondom het nieuwe stadion wordt volledig heraangelegd als een publiek toegankelijk recreatief buurtpark. Op wedstrijddagen zal het park dienst doen als parking voor 3.000 auto’s, 110 bussen en 4.400 fietsen. De overige parkeerplaatsen voor supporters worden aangeboden via een systeem van afstandsparkings.

Enkele buurtbewoners vechten de vergunning aan omwille van de mobiliteitsproblematiek. De Raad  willigt het beroep in en vernietigt de vergunning van 6 oktober 2021 om twee redenen. In het persbericht van de Raad worden de overwegingen van het arrest als volgt samengevat:

  • De vergunning miskent volgens de Raad de bouwverordening van de stad Brugge. Die verordening vereist dat de parkeervraag volledig op het eigen terrein wordt ingelost. De Vlaamse Regering oordeelt volgens de Raad onterecht dat het project die verplichting ook kan inwilligen aan de hand van een aantal afstandsparkings. Die afstandsparkings bevestigen net dat de parkeerplaatsen niet volledig op het eigen terrein worden opgericht.
  • Daarnaast stelt de Raad nog vast dat de verzoekende partijen het mobiliteitsplan van de nv Club Brugge Development ernstig in vraag hebben gesteld. Enkele fundamentele uitgangspunten van het mobiliteitsplan botsten daarbij op kritische bedenkingen. De Vlaamse Regering heeft die kritiek van de verzoekende partijen onvoldoende betrokken in haar besluitvorming.

 

In het televisiejournaal van 6 oktober 2021 maakte de bevoegde Vlaamse minister zelf de opmerking “We zullen zeer streng zijn op mobiliteit, er moet meer de bus en de fiets genomen worden” Het lijkt er op dat de Raad de minister goed beluisterd heeft.

Het is niettemin toch wel weer jammer dat een omgevingsvergunning voor een groot project sneuvelt. De oorzaak ligt zoals zo vaak bij een onzorgvuldige voorbereiding. Bij de opmaak van de MER’s, de mobiliteitsstudies, het beantwoorden van bezwaren, … wordt vaak de realiteit onvoldoende onderkend. Er worden vertrokken van aannames die onvoldoende onderzocht zijn en/of doorgaans te optimistisch ingeschat. Ook dit is nu weer het geval. De modal split werd foutief bepaald op 69% auto met een bezettingsgraad van 2,7 terwijl de klagers met een studie van prof. Dirk Lauwers konden aantonen dat de 83% van de supporters met de auto komt én de bezettingsgraad per auto 2,2 bedraagt.

Documenten

Italian Trulli

Externe linken

Gallerij