Plannen voor nieuw stadhuis van Roeselare voorgesteld

In juni 2019 werd een procedure opgestart om een ontwerpteam aan te stellen. De beslissing veel reeds in maart net voor de Corona-crisis. In de selectiefase waren er ongeveer 20 kandidaten. Hiervan werden er vier geselecteerd die een offerte mochten indienen. De offerte van ontwerpteam van B-architecten (B-architecten, Bressers Erfgoed, Arcadis en Arne Deruyter) werd als beste beoordeeld.

Het organisatieconcept staat helemaal in functie van ontmoeten en dienstverlening naar de burger. Tegelijk is het ontwerp ambitieus en innovatief op vlak van duurzaamheid.

Architecturaal maakt het concept de verbinding tussen het historische stadhuis aan de Grote Markt en de Botermarkt waar het bestaande gedeelte plaats zal maken voor de nieuwbouw. Op die manier worden verleden en heden met elkaar verbonden. Het stadhuis komt op die maner ook opnieuw aan de Grote Markt te liggen.

De beelden betreffen de wedstrijdontwerpen van het bovenvermelde ontwerpteam.