Raad van State schorst uitsluiting bij overheidsopdracht niet wegens banden met China.

De FOD Financiën heeft een Poolse onderneming niet uitgenodigd om deel te nemen aan een overheidsopdracht voor de levering van mobiele röntgenscanners bestemd voor controles door de douane van de inhoud van voertuigen en containers.

De minister van Financiën besliste, ter bescherming van de nationale veiligheid, om de opdracht niet bekend te maken, en om slechts bepaalde ondernemingen uit te nodigen om een offerte in te dienen. De Poolse onderneming, ook al heeft zij in het verleden al scanners geleverd aan onder meer de Belgische overheid, kreeg geen uitnodiging. De minister verwees hiervoor naar het feit dat die onderneming in handen was van Chinese overheidsbedrijven, en naar een Chinese wet van nationale veiligheid die Chinese bedrijven verplicht tot samenwerking met de Chinese inlichtingendiensten.

Voor de Raad van State riep de onderneming in dat haar uitsluiting strijdig was met de wetgeving inzake overheidsopdrachten en met de regels inzake het vrij verkeer van goederen binnen de Europese Unie. De Raad van State heeft die middelen niet ernstig bevonden, en de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van de minister verworpen.

Documenten

Gallerij