Raad van State werd in 2022 strenger voor de vertrouwelijkheid van stukken

In een eerste arrest van 2 mei 2022 nr. 253.627 maakt de Raad van State een beoordeling in concreto of de stukken wel als vertrouwelijk beschouwd kunnen worden. Na deze afweging beslist de Raad niettemin dat de stukken wel degelijk vertrouwelijk behandeld moeten worden.

In een tweede arrest van 11 mei 2022 nr. 253.720 oordeelt de Raad van State dat de formele motiveringsplicht geschonden was omdat de totaalprijzen niet zichtbaar waren. Het verweer waarbij verwezen werd naar artikel 10 van de Wet Rechtsbescherming werd niet aanvaard.

Het is voor aanbesteders raadzaam om een motivering toe te voegen waarom de gegevens vertrouwelijk moeten beschouwd worden wegens de aanwezigheid van bedrijfsgevoelige gegevens.

Documenten

Gallerij