Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt schorsingsberoep tegen geweigerde gascentrale in Vilvoorde

Het persbericht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen licht het arrest als volgt toe.

Op 16 september 2022 weigert de Vlaamse regering een omgevingsvergunning aan de nv Electrabel voor de bouw en exploitatie van een nieuwe stoom- en gascentrale in Vilvoorde. Het bedrijf nv Electrabel vecht die weigering aan bij de Raad met een schorsings- en vernietigingsberoep.

Met zijn arrest van 2 maart 2023 spreekt de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich nu uit over het schorsingsberoep. Om in dat beroep te slagen, moet de nv Electrabel eerst en vooral aantonen dat haar zaak een spoedige behandeling vereist.

De nv Electrabel vindt dat de weigeringsbeslissing haar financiële schade zal toebrengen, zodat de zaak een dringende uitspraak noodzaakt. Zo wijst het bedrijf onder andere op de investeringskosten die het al maakte om de energiecentrale te kunnen realiseren. Het bedrijf vindt ook dat het door de weigering niet zal kunnen deelnemen aan de CRM-veiling van september 2023. Daardoor zou het een kans verliezen op de nodige financiële steun om de gascentrale rendabel te kunnen uitbaten en de gemaakte kosten vergoed te zien. De weigeringsbeslissing zou ook de nationale bevoorradingszekerheid van de energie in het gedrang brengen.

De Raad wijst de gevraagde schorsing af. Hij oordeelt dat de nv Electrabel de financiële impact op de bedrijfsvoering niet begroot of enigszins toelicht. Ook het argument dat de bevoorradingszekerheid van de energievoorziening in het gedrang zou komen, wijst de Raad af. Hij vindt dat geen bezorgdheid waarmee de nv Electrabel zich moet inlaten. Het bedrijf duidt alleszins niet hoe de bevoorradingszekerheid haar persoonlijk aanbelangt. Integendeel, het beroep lijkt volgens de Raad uitsluitend de private ondernemingsbelangen te dienen. Dat die financiële belangen worden geschaad, toont de nv Electrabel niet aan.

Het arrest doet nog geen uitspraak over de wettigheid van de weigeringsbeslissing.

Documenten

Externe linken

Gallerij