Studiedag: Uitvoering van overheidsopdrachten

Deze opleiding heeft tot doel om aan leidende ambtenaren en andere personen betrokken bij de uitvoering van overheidsopdracht een overzicht te geven van de bepalingen opgenomen in het KB Uitvoering. Deze bepalingen worden allereerst gekaderd in het groter geheel van geldende wetgeving. Vervolgens worden de respectievelijke verplichtingen van de aanbesteder én de opdrachtnemer nader toegelicht. De actiemogelijkheden van de aanbesteders ten aanzien van opdrachtnemers die hun opdracht niet naar behoren uitvoeren, worden nader geanalyseerd waarbij vastgesteld wordt dat er een paradox is ontstaan tussen de positie van de aanbesteder in de wetgeving zelf en de situatie in de praktijk.

Er wordt ten slotte nagaan wanneer de opdrachtnemers al dan niet vorderingen kunnen richten aan de aanbesteders voor onder meer feiten, meerwerken, onvoorzienbare omstandigheden, …

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt toegelicht hoe aanbesteders moeten reageren op de aanspraken van de opdrachtnemers.

Externe linken

Gallerij