Toelichting bij de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de Overheidsopdrachtenwet 2016

Deze nieuwe wet voert allereest een algemeen verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen in vanaf 1 september 2023. De  bestaande uitzondering om geen gebruik te moeten maken van elektronische platformen voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempels én waarbij gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging, wordt geschrapt.

Er geldt vanaf 1 september 2023 ook een publicatieverplichting voor gegunde opdrachten beneden de Europese drempels.  Deze moeten gepubliceerd worden 30 dagen na de sluiting.  Hiertoe wordt artikel 62 gewijzigd.

Er komt een nieuwe publicatieverplichting voor overheidsopdrachten die niet werden gegund. Hiertoe wordt een wijziging doorgevoerd van artikel 85. Deze verplichting geldt eveneens vanaf 26 februari 2023.

Deze wetswijzigingen moeten de Belgische Staat in staat stellen om op meer efficiënte wijze zijn statistische verplichtingen ten opzichte van de Europese Commissie in verband met overheidsopdrachten nakomen. De veralgemening van de aankondiging van gegunde en niet-gegunde opdrachten draagt uiteraard ook bij tot een grotere transparantie bij overheidsopdrachten.

Documenten

Externe linken

Gallerij