Vergunning Pop-up bar in de Affligemdreef te Aalst opnieuw geschorst.

Het bestreden besluit geeft toelating voor het organiseren van een pop-up zomerbar op een terrein aan de Affligemdreef te Aalst voor de periode van 1 juni 2023 tot en met 27 augustus 2023.

De Raad van State is van oordeel dat op het eerste gezicht niet blijkt dat de toegelaten inrichting inpasbaar is in de gewestplanbestemming van het betrokken terrein, te weten landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
De Raad van State sluit aan bij zijn eerdere rechtspraak:

Zoals onder meer bevestigd wordt in ’s Raads arresten nrs. 34.062 en 34.063 van 15 februari 1990, nr. 84.402 van 23 december 1999, nr. 195.864 van 9 september 2009, nr. 233.390 van 5 januari 2016, nr. 242.572 van 9 oktober 2018, nr. 254.297 van 27 juli 2022 en nr. 254.432 van 9 september 2022, moet iedere individuele overheidsbeslissing kunnen worden ingepast in de bestaande regelgeving, zijnde niet alleen de rechtsregels die zijn uitgewerkt door de overheid die de beslissing heeft genomen, maar ook de verordenende bepalingen die uitgaan van andere bestuurlijke overheden. Dit is – zoals is toegelicht in de twee eerstgenoemde arresten – het gevolg van het feit dat de zekerheid en de vastheid in het rechtsverkeer in een rechtsstaat betekenen dat elke rechtsonderhorige, en ook iedere overheid, gehouden is door het legaliteitsbeginsel, dat gebiedt te handelen binnen de wet en volgens de wet, hieronder verstaan het geheel van de normenhiërarchie.

Documenten

Gallerij