Vlaamse regering lanceert overheidsopdracht voor het ‘Centrum Sport Vlaanderen Hofstade’

Het persbericht stelt het volgende:

Het Regeerakkoord en de beleidsnota Sport voorzien de ambitie om via cofinanciering de centra van Sport Vlaanderen uit te bouwen naar excellentiecentra. De Vlaamse Regering keurt hiervoor nu een aantal stappen goed.

Zo gaat ze onder andere akkoord met de selectie en realisatie van het project ‘Centrum Sport Vlaanderen Hofstade’ als Vlaams PPS-project, en met het aanwenden van de kredieten van 10 miljoen euro per jaar op kruissnelheid uit het budgettair groeipad Sport, voor de betaling van de voorbereidende werken, studiekosten, biedvergoedingen en beschikbaarheidsvergoedingen voor de uitbouw van de centra Sport Vlaanderen tot excellentiecentra. Ze keurt ook de opstart goed van de plaatsingsprocedure van de DBFMO-opdracht voor een nieuw overdekt olympisch topsportbad met sportbad in Hofstade, en de opstart van de plaatsingsprocedure voor het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren van een golfsurfbad in Hofstade, waarbij Sport Vlaanderen telkens de plaatsingsprocedure zal voeren.

Ze keurt ook de voorgestelde selectieleidraden goed en geeft Sport Vlaanderen toestemming om per centrum de samenwerkingsovereenkomsten met cofinancieringsvoorwaarden uit te werken met de publieke partners, en te zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing.

Externe linken

Gallerij