Dungelhoeffsite Lier, stadskantoor en stadsontwikkeling
DSC_0252

Gegevens:

Opdrachtgever: Stad Lier – Stedelijke Ontwikkelingsbedrijf van Lier (SOLag)

Oppervlakte: ongeveer 5000 m²

Architect: Lieven Achtergael & Stefaan Beel

Aannemer: Cordeel

Ontwikkelaar: Matexi

Gunning: 2007 – deelaspecten tot 2020 (= woonontwikkeling & WZC)

Uitvoeringstermijn vanaf het aanvangsbevel: Gestart: 2007 – 2022

Raming: 15.000.000 euro

De samenstelling van het projectteam en de respectievelijke disciplines die het team vertegenwoordigt:

  • Advocatenkantoor Dirk De Keuster (juridische begeleiding over het ganse project)

 

Toelichting van het project:

Het betreft een PPS-project voor de ontwikkeling van de Dungelhoeff-site, zijnde de voormalige kadettenschool. Deze site is gesitueerd aan de overkant van de Nete langs de Vesten doch vlak bij het stadscentrum. De realisatie van het nieuwe stadskantoor in de voorbouw van de kazerne is de katalysator voor de verdere ontwikkeling van de site. Ondanks de grondige renovatie en reorganisatie van de leegstaande gebouwen zal de specifieke kwaliteit en beeldwaarde van de gesloten militaire gebouwen bewaard worden. Er is getracht met respect om te gaan met de historische kwaliteit en de beeldwaarde van het gebouw, zowel van op de Stadsvesten/Baron Opsomerlaan als van op het Paradeplein. Daarbij is gekozen om met één gerichte ingreep te duiden op de functiewijziging van het gebouw.  Tussen de bestaande historische bebouwing wordt een nieuw eigentijds nieuwbouwvolume geschoven.

Op de site werd allereerst het nieuwe zwembad gebouwd, zijnde Waterperels. Dit betrof een afzonderlijke overheidsopdracht. Vervolgens werd een nieuwe overheidsopdracht georganiseerd met enerzijds de realisatie van het publiek vastgoed: bouw van een stadskantoor, bouw van een publieke ondergrondse parking, aanleg openbaar domein, onderhoud stadskantoor en parking, … én privaat vastgoed, zijnde de bouw van een 100-tal appartementen verdeeld over drie woonblokken én een woonzorgcentrum. Ook het politiekantoor en het OCMW-gebouw werden op deze site gebouwd.

De ondergrondse parking is geopend samen met het stadskantoor. De parking wordt uitgebaat door SOLag, zijnde het Autonoom Gemeentebedrijf. Er werd een service-contract gesloten met Besix-Park.

Het geheel wordt uitgebaat als een diensten- en bedrijvencentrum. Er werd eveneens een fiscale ruling bekomen.

De inhuldiging vond plaats in september 2013.

Het project werd geselecteerd voor de Dag van de Architectuur in 2015.

Opdrachtgever

AGB SOLag
Luc Verheyen
Paradeplein 2
2500 Lier

Waarde opdracht

> € 25.000,00

Periode

2007 - 2022

Dienstverlener

Dirk De Keuster