Eeklo - Warmtenet
eeklo warmtenet

De Keuster & Casteleyn Advocaten begeleidden de stad Eeklo bij het vinden van een partner voor de aanleg van een warmtenet op het grondgebied van de stad.

De opdracht werd in maart 2016 in mededinging geplaatst als een concessie voor openbare werken voor het ontwerp, aanleg en exploitatie van een warmtenet op het openbaar domein van de stad Eeklo.

Met het warmtenet wenst de stad een voorbeeldfunctie te vervullen op het vlak van energietransitie en energie-efficiëntie.

Het uitgangspunt van de stad op zich is eenvoudig: het stadsbestuur wenst zelf geen warmtenet aan te leggen maar wil zijn publiek domein openstellen voor een projectontwikkelaar/vennootschap/consortium/... die dit wenst te realiseren. De uitdagingen waren evenwel groot. Zo wenste de stad onder meer dat volgende voorwaarden werden ingevuld:

• de warmteprijs wordt bepaald aan de hand van het “'niet meer dan anders”-principe;

• minimum 30% van het warmtenet maakt het voorwerp uit van rechtstreekse financiële burgerparticipatie;

• de projectontwikkelaar moet sociale initiatieven nemen om de energiearmoede in Eeklo aan te pakken; en

• op lange termijn moet alle geproduceerde warmte hernieuwbaar zijn.

Het feit dat het ondergronds warmtenet niet minder dan 29 km lang zal zijn, alsook deze duidelijke wensen van de stad maakten dat voor dit project juridisch pionierswerk werd verricht.

Na het doorlopen van intensieve onderhandelingen werd op 18 december 2017 de concessieovereenkomst ondertekend met het consortium Veolia - Ecopower.

Opdrachtgever

Stad Eeklo
Stadskantoor
Industrielaan 2
9900 Eeklo

Contactpersoon

Ben Caussyn

Waarde opdracht

35.000.000,00

Periode

2016 - heden

Dienstverlener

Elke Casteleyn & Dirk De Keuster