Gebiedsontwikkeling centrum Schoten
PPS Gebiedsontwikkeling Centrum Schoten

Het project betreft een publiek private samenwerking voor de herlokalisatie van de Dienst Der Werken gevestigd aan de Lodewijk Weytenstraat/Vordensteinstraat naar de site aan de Sluizenstraat.

De huidige site van de Dienst Der Werken (ongeveer 5700 m²) kan ontwikkeld worden door de Opdrachtnemer als woongebied. De Opdrachtnemer mag ook terreinen in de nabijheid van derden verwerven om de ontwikkeling van de wooneenheden te versterken.  De site aan de Sluizenstraat zal een gemengde functie krijgen, zijnde de vestiging van de Dienst Der Werken, het containerpark en een nieuw te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein. Voor dit laatste zal een talud moeten worden aangelegd waarin de vervuilde grond van de voormalige stortplaats wordt samengebracht. Deze talud zal een landschapsbuffer vormen naar het aangrenzend natuurgebied.  Hiervoor is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna “het RUP Wijtschot”)  in opmaak.

De Opdrachtnemer zal als opdracht hebben de Dienst Der Werken op eigen kosten te herlokaliseren op de site aan de Sluizenstraat. In ruil hiervoor kan hij de site aan de Lodewijk Weytenstraat op eigen risico ontwikkelen als woongebied en een deel van de site aan de Sluizenstraat op eigen risico als  lokaal bedrijventerrein.

De opdracht omvat een volledige trajectbegeleiding voor de Gemeente Schoten (uitwerking juridische formule, opmaak selectieleidraad, advies selectie, opmaak gunningsbeslissing, onderhandelingen, opmaak overeenkomst.

Opdrachtgever

Gemeente Schoten
Verbertstraat 3
2900 Schoten

Waarde opdracht

> 25.000,00 Euro

Periode

2014 - heden

Dienstverlener

Dirk De Keuster (Alinea Advocaten)