PPS Administratief Centrum Beringen
PPS Administratief centrum Beringen

Dirk De Keuster begeleidt de Stad Beringen bij de gehele opdracht : opmaak bestek, beoordeling kandidaturen en offertes, onderhandelingen, opmaak contracten, contractsopvolging.

De Stad Beringen heeft beslist tot de bouw van een nieuw administratief centrum op de collegesite te Beringen-centrum.

Dit administratief centrum zal zowel de administratie van de Stad Beringen als het OCWM Beringen omvatten. Dit PPS – project betreft derhalve een samenwerking tussen de Stad Beringen en het OCMW Beringen.

Het nieuw administratief centrum wordt optimaal geïntegreerd binnen het stedelijk weefsel van Beringen. Hierdoor worden de beste garanties geboden tot behoud en duurzame herbestemming van het oud collegegebouw als beeldbepalend gebouw. Bovendien komt het administratief centrum binnen het kernwinkelgebied te liggen, gecombineerd met een goede doorwaadbaarheid van het projectgebied. Tevens wordt de ontwikkeling van woongelegenheden voorzien. Er zal tevens een ondergrondse parking worden gebouwd.

Het prestatiebestek, opgemaakt door ADK – UQ werd in december 2015 door de Gemeenteraad goedgekeurd.

Momenteel worden de offertes beoordeeld teneinde een team te selecteren om het project te ontwikkelen.

Opdrachtgever

Stad Beringen
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen
011 43 02 11

Waarde opdracht

€ 20.000.000,00

Periode

2015 - heden

Dienstverlener

Dirk De Keuster en Patrick Vandevelde ADK – UQ