Dirk
Mr. Dirk De Keuster

Dirk De Keuster studeerde rechten in Leuven en Straatsburg. Hij behaalde ook een MBA diploma aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn professionele loopbaan op het kabinet van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting in 1992. Hij werd advocaat in 1999 in het kantoor De Bandt, Van Hecke, Lagae (nu Linklaters). Sinds 2008 is hij zelfstandig advocaat.

uschi-nieuw
Mr. Uschi Steurs

Uschi Steurs studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens haar studies specialiseerde zij zich in procedure en rechtshandhaving. Zij startte als advocaat stagiair in 2015 op ons kantoor. Sinds 2018 is zij op het tableau ingeschreven. Zij behandelt bouwdossiers en legde zich toe op Publiek Private Samenwerking.

inne2 (3)
Mr. Inne Clinckers

Inne Clinckers studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens haar studies specialiseerde zij zich in het ondernemings- en fiscaal recht. Zij startte haar professionele loopbaan bij het Vlaamse Gewest (Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken) in 2009 en groeide nadien verder uit tot strategisch leidinggevende bij het lokaal bestuur Zoersel. Ze startte als advocaat in maart 2023 op ons kantoor. Ze behandelt dossiers met betrekking tot administratief recht (overheidsopdrachten, PPS, subsidies), gemeenterecht (verzelfstandiging, bovenlokale samenwerking, burgerparticipatie, ambtenarenrecht), domeingoederen, overheidsaansprakelijkheid én omgevingsrecht.

ZWARTWIT 17
Mr. An Magerman

An studeerde rechten aan de Universiteit van Antwerpen en promoveerde in 1990. Zij behaalde het aanvullend diploma van geaggregeerde voor secundair en hoger onderwijs van het korte type in 1992. Zij is haar stage in de advocatuur gestart aan de Antwerpse Balie in 1990 en opgenomen op het tableau in 1993. An beschikt derhalve over een ruime ervaring als advocaat. Zij behandelt op kantoor bouwdossiers.

Veerle-nieuw
Veerle Houvenaghel

Veerle Houvenaghel studeerde farmacie in Gent en werkte als regulatory affairs manager in de farmaceutische sector. Zij staat op kantoor in voor het office management en volgt de wetgeving op.

Patrick
Patrick Vandevelde

Patrick Vandevelde is industrieel ingenieur bouwkunde. Hij werkte onder meer als gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar bij de Vlaamse overheid en als kabinetsmedewerker bij de Stad Aalst. Hij is een vaste medewerker van het kantoor op zelfstandige basis voor dossiers ruimtelijke ordening en PPS.